Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/8242/349/27-3-1980 - ΦΕΚ 442/Β/5-5-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου, του λόφου "Καστράκι" στην περιοχή Κοινότητας Κυπαρισσίου, του Νομού Φθιώτιδος.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε, ως αρχαιολογικό χώρο το λόφο "Καστράκι" της περιοχής Κοινότητας Κυπαρισσίου του Νομού Φθιώτιδος, ο οποίος σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη επειδή σ΄ αυτόν σώζονται λείψανα οχυρώσεως αρχαίας πόλεως που ταυτίζεται με τον αρχαίο Οπούντα. Τα τείχη που σώζονται είναι κτισμένα κατά το πολυγωνικό σύστημα."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα