Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/28609/639/16-8-1990 - ΦΕΚ 627/Β/1-10-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας Σερρών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας τον χώρο που περικλείεται από τον περίβολο του ναού. Ο Ναός αποτελεί αξιόλογο δείγμα του τύπου της τρίκλιτης με γυναικωνίτη βασιλικής που συναντάται στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Διασώζει ακέραιο τον αρχικό εσωτερικό διάκοσμο με το ξύλινο τέμπλο, τις τοιχογραφίες, την ταμπλαδωτή οροφή, καθώς και τμήμα παλαιότερου (18ου αι.) τοιχογραφικού διακόσμου σημαντικού για την γνώση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Αποτελεί τεκμήριο της ιστορίας του τόπου καθώς συνδέεται με το θρησκευτικό αίσθημα και τους απελευθερωτικούς αγώνες των κατοίκων της περιοχής."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νιγρίτα. Ι.Ναός Αγίου Γεωργίου.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Νιγρίτης
Νιγρίτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι