Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/41025/1845/16-7-1979 - ΦΕΚ 750/Β/6-9-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου Μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος Ι. Μελέα Θαλάμες Μεσσηνίας.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτηριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Ι. Μελέα στις Θαλάμες Μεσσηνίας, γιατί με την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική του μορφολογία (τυπική μανιάτικη κατοικία, οικονομικά και κοινωνικά αυτόνομη και αμυντικά απρόσβλητη) αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα πυργόσπιτου του ιδιόμορφου μανιάτικου χώρου, σημαντικό τόσο για την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, όσο και για την κοινωνικοοικονομική ιστορία της Μάνης ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Ι. Μελέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Θαλαμών
Θαλάμαι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι