Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/36868/858/21-10-1987 - ΦΕΚ 617/Β/18-11-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Πύργο ιδιοκτησίας Πέτρου Ξανθέα που βρίσκεται στην Κοινότητα Εξωχωρίου της Επαρχίας Καλαμών του Νομού Μεσσηνίας, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα οχυρωμένης κατοικίας του 18ου - 19ου αιώνα ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος ιδιοκτησίας Π. Ξανθέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Εξωχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι