Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/49478/1686/7-11-1997 - ΦΕΚ 1142/Β/22-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Πύργου Κιτρινιάρη, κοιν. Εξωχωρίου, επ. Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Πύργο Κιτρινιάρη, που βρίσκεται στο φαράγγι του Φονέα της κοινότητας Εξωχωρίου της επαρχίας Καλαμάτας του νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ορίζουμε ζώνη προστασίας 150μ. γύρω του.
Πρόκειται για οχυρό πολεμόπυργο, κτισμένο σε βράχο, το οποίο δεσπόζει στο φαράγγι του Φονέα, ανάμεσα στις κοινότητες Εξωχωρίου και Σαϊδόνας, ελέγχοντας το δρόμο από την Καστάνιτσα προς την περιοχή του Λεύκτρου.
Ο Πύργος είναι κτισμένος με αργούς λίθους από το ντόπιο πέτρωμα της περιοχής με μετρική χρήση ημιλαξευμένων λίθων στα ανοίγματα. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από έναν τετράγωνης σχεδόν κάτοψης τριώροφο πύργο και ένα ορθογωνικής κάτοψης διώροφο πρόσκτισμα. Διαθέτει χαρακτηριστικά της οχυρής κατοικίας της περιοχής (μικρά και ακανόνιστα διαταγμένα ανοίγματα στις όψεις, στέγη με στηθαίο και πολεμίστρες κλπ.).
Τα πατώματα ανάμεσα στους ορόφους ήταν ξύλινα, ενώ η κάλυψη γινόταν με ξύλινη δίρριχτη στέγη, η οποία δεν σώζεται σήμερα.
Ο Πύργος του Κιτρινιάρη αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της προεπαναστατικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της περιοχής".

Κ.Ν. 5351/ 1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Κιτρινιάρη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Εξωχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι