Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/293/29/22-1-1988 - ΦΕΚ 90/Β/19-2-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 "Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830":
α) ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Τετράμυλο ιδιοκτησίας Γ. Παρτσανίδη στη Σωσάνδρα Ν. Πέλλης, γιατί αποτελεί μαρτυρία της εξέλιξης της ντόπιας λαϊκής αρχιτεκτονικής καθώς και δείγμα της βιοτεχνικής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής που διασώθηκε στην περιοχή, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του προηγούμενου και στις αρχές αυτού του αιώνα.
β) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον εξάμυλο ιδιοκτησίας Δ. Παππά και Θ. Τερζή στην Σωσάνδρα Ν. Πέλλης, γιατί αποτελεί μαρτυρία της εξέλιξης της ντόπιας λαϊκής αρχιτεκτονικής καθώς και δείγμα της βιοτεχνικής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής που διασώθηκε στην περιοχή, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του προηγούμενου και στις αρχές αυτού του αιώνα".


Ν 1460/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Εξάμυλος στη Σωσάνδρα, ιδ. Δ. Παππά και Θ. Τερζή
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Σωσάνδρας
Σωσάνδρα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Τετράμυλος στη Σωσάνδρα, ιδ. Γ. Παρτσανίδη
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Σωσάνδρας
Σωσάνδρα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι