Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/23975/1501/17-10-2001 - ΦΕΚ 1465/Β/26-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη είκοσι πέντε (25) αρχαιολογικών χώρων του δήμου Ορφανού Καβάλας.
Κείμενο
Κηρύσσονται εξαρχής ή επανοριοθετούνται ως αρχαιολογικοί, είκοσι πέντε χώροι του Δήμου Ορφανού στο Νομό Καβάλας για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαιοτήτων ως ακολούθως:

Α. Δημοτικό Διαμέρισμα Οφρυνίου.
Α1. Θέση Γιατρού Οφρυνίου. Εγκατάσταση Κλασικής - Ελληνιστικής περιόδου και δεύτερη Ρωμαϊκής περιόδου, πιθανώς αγροικίες, εντοπιζόμενες από υπολείμματα τοίχων και διάσπαρτη κεραμεική στην επιφάνεια του εδάφους. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3466.8, 3476.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -6.715 5.655
2 -6.630 5.500
3 -6.625 5.320
4 -6.845 5.285
5 -7.035 5.460
6 -6.945 5.695
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3466/8 και 3476/2.

Α2. Θέση λόφος Καλαμούδι Οφρυνίου. Εγκατάσταση, πιθανώς οικισμός, και νεκροταφείο της Ελληνιστικής - Ρωμαϊκής περιόδου. Ορατά επιφανειακά ίχνη τοίχων και διάσπαρτη κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3466.8 ) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Καλαμούδι" Οφρυνίου.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -7.650 6.310
2 -7.835 5.885
3 -7.940 5.595
4 -8.180 5.930
5 -8.260 6.150
6 -8.150 6.420
7 -7.900 6.450
8 -7.775 6.470
---------------------------------------------------------------------------------

Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3466/8.

Α3. Θέση Χαρίτου Τούμπα Οφρυνίου. Οικισμός προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων, χρονολογούμενος από την διάσπαρτη επιφανειακή κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3466.8) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -4.860 6.070
2 -4.820 5.940
3 -4.855 5.805
4 -4.980 5.700
5 -5.135 5.645
6 -5.210 5.735
7 -5.140 5.850
8 -5.040 5.920
9 -4.970 6.005
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3466/8.

Α4. Θέση Ντεβέγελο Οφρυνίου, μεταξύ της παραλιακής και μεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσ/νίκης. Νεκροταφείο Ρωμαϊκής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3476.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -6.685 4.065
2 -6.770 4.035
3 -6.760 3.985
4 -6.850 3.860
5 -7.000 3.950
6 -7.015 4.005
7 -6.980 4.070
8 -6.905 4.150
9 -6.855 4.165
10 -6.865 4.190
11 -6.760 4.220
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3476/2.

Α5. Θέση Κλήμα Οφρυνίου. Αρχαία εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία, εντοπιζόμενη από λείψανα ορατά στην επιφάνεια του εδάφους. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. [3476.2]*) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Κλήμα" Οφρυνίου.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -5.445 3.900
2 -5.460 3.705
3 -5.595 3.570
4 -5.815 3.660
5 -5.865 3.805
6 -5.755 3.975
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3476/2.

Α6 Θέση Τούμπα του Προφήτη Ηλία Οφρυνίου. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη ( Υ.Α. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979 - ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει προϊστορικό οικισμό στον χαμηλότερο δυτικό λόφο, την αρχαϊκή - κλασική ακρόπολη της αρχαίας Ηιόνας στον υψηλότερο λόφο και νεκροταφεία περιμετρικά των λόφων αυτών. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 5000 ( αρ. 3476,2, 3476,4) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,............16,17,18,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -5.495 3.240
2 -5.470 3.110
3 -5.410 3.030
4 -5.370 2.910
5 -5.240 2.730
6 -5.205 2.560
7 -5.195 2.390
8 -5.285 2.365
9 -5.370 2.315
10 -5.500 2.200
11 -5.525 2.055
12 -5.985 2.360
13 -6.220 2.550
14 -6.415 2.780
15 -6.600 3.065
16 -6.400 3.170
17 -6.260 3.380
18 -5.830 3.400
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3476/2 και 3476/4.

Α7. Θέση Τσαρδάκια Οφρυνίου. Ελληνιστικό κτήριο ερευνημένο ανασκαφικά. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3476.4 ) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -4.825 2.370
2 -4.860 2.260
3 -4.890 2.145
4 -5.035 2.155
5 -5.230 2.360
6 -5.100 2.375
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3476/4.

Α8. Θέση Οχυρά Οφρυνίου. Νεκροταφείο Ρωμαϊκής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3476.4, 3477.3) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -3.800 1.765
2 -3.890 1.600
3 -3.995 1.455
4 -4.575 1.600
5 -4.290 2.085
6 -3.955 1.950
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3476/4 και 3477/3.

Β. Δημοτικό Διαμέρισμα Γαληψού.
Β1. Θέση Αρκουδότρυπα Γαληψού στο Παγγαίο. Λατρευτικό σπήλαιο προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3467.7) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -1.896 8.327
2 -1.737 8.100
3 -2.115 7.803
4 -2.312 8.030
5 -2.245 8.287
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3467/7.

Β2. Θέση Τούμπα Χαρμάν Τεπέ Γαληψού, ανατολικά της μεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσ/νίκης. Προϊστορικός οικισμός με ορατά επιφανειακά λείψανα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1, 3477.3) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -3.745 3.130
2 -3.700 2.775
3 -3.655 2.620
4 -3.865 2.550
5 -4.145 2.635
6 -4.210 2.775
7 -4.195 3.170
8 -4.015 3.235
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1 και 3477/3.

Β3. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 68159/3413/4.12.1979 - ΦΕΚ 93/Β/31.1.1980) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει προϊστορικό οικισμό στη θέση Παλιάμπελα ή Μπαϊρέλα Γαληψού, νότια της μεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσ/νίκης, εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία, και νεκροταφείο Ρωμαϊκής περιόδου στη θέση Αμπελώνες Γαληψού και νεκροταφείο υστερορρωμαϊκών χρόνων μέσα στον οικισμό Γαληψού. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1: 5000 (αρ. 3477.1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ......., 18, 19, 20, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -1.315 5.560
2 -1.060 5.200
3 -885 5.065
4 -960 5.020
5 -975 4.740
6 -935 4.645
7 -995 4.625
8 -860 4.430
9 -905 4.420
10 -905 4.360
11 -1.345 4.360
12 -1.350 4.435
13 -1.610 4.440
14 -1.610 4.505
15 -1.820 4.435
16 -1.900 4.570
17 -1.865 4.725
18 -1.910 4.835
19 -1.805 5.110
20 -1.820 5.225
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1.

Β4. Θέση Πλατάνια Γαληψού. Προϊστορικός οικισμός σε τραπεζοειδή λόφο με ορατά λείψανα στην επιφάνεια του εδάφους. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -3.520 5.345
2 -3.600 5.245
3 -3.835 5.190
4 -3.835 5.345
5 -3.850 5.440
6 -3.760 5.460
7 -3.640 5.415
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1.

Β5. Θέση Βουρλάκια Γαληψού. Νεκροταφείο Ρωμαϊκής περιόδου και τμήμα αρχαίου υδραγωγείου με δίκτυο από πήλινους σωλήνες. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1, 3467.7) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -2.515 6.055
2 -2.610 5.780
3 -2.515 5.500
4 -2.415 5.360
5 -2.435 5.150
6 -2.790 5.140
7 -2.800 5.460
8 -2.950 5.460
9 -2.925 5.650
10 -2.915 5.825
11 -2.850 5.955
---------------------------------------------------------------------------------

Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1 και 3467/7.

Β6. Θέση Πασά Μεζάρ Γαληψού. Αρχαίο μαρμάρινο κτήριο με ορατά επιφανειακά λείψανα κατά χώραν και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Πασά Μεζάρ" Γαληψού.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -3.985 4.275
2 -3.865 4.065
3 -3.950 3.985
4 -4.150 3.925
5 -4.260 4.075
6 -4.250 4.265
---------------------------------------------------------------------------------

Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1.

Γ. Δημοτικό Διαμέρισμα Ορφανού.
Γ1. Θέση Παλιό Λατομείο Ορφανίου. Νεκροταφείο Κλασικής - Ελληνιστικής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1 ) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -2110 3128
2 -2054 3114
3 -1904 3035
4 -1932 2990
5 -1915 2877
6 -2146 3057
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1.


Γ2. Θέση Κανόνι Ορφανίου, όπου εκτείνεται η αρχαία πόλη του Φάγρητος και το νεκροταφείο-του της ΄Υστερης Αρχαϊκής έως Ελληνιστικής περιόδου, περιλαμβάνον και Μακεδονικό τάφο, και θέση Μετόχι Ορφανίου ? Κάρυανης όπου το νεκροταφείο-του της Ρωμαϊκής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.1, 3477.3 ) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ......., 26, 27, 28, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -983 3.407
2 -688 3.410
3 -193 3.055
4 -257 2.968
5 -29 2.806
6 -228 2.533
7 -83 2.432
8 -177 2.348
9 -130 2.178
10 -174 1.989
11 -302 1.860
12 -253 1.510
13 -415 1.244
14 -448 817
15 -478 735
16 -963 977
17 -758 1.413
18 -1.479 1.787
19 -1.479 2.050
20 -1.469 2.193
21 -1.332 2.324
22 -1.310 2.397
23 -1.385 2.495
24 -1.252 2.895
25 -1.268 2.994
26 -1.169 3.061
27 -1.085 3.179
28 -1.028 3.208
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/1 και 3477/3.


Δ. Δημοτικό Διαμέρισμα Καριανής.
Δ1. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 68159/ 3413/4.12.1979 - ΦΕΚ 93/Β/31.1.1980) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Παλιόκαστρο Καριανής, ο οποίος περιλαμβάνει προϊστορικό οικισμό με ορατά επιφανειακά λείψανα και τα ερείπια μεταβυζαντινού φρουρίου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477. 4) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -393 1.549
2 -682 1.577
3 -773 1.480
4 -892 1.422
5 -653 1.217
6 -356 1.448
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/4.

Δ2. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. 2258/4.2.1966 - ΦΕΚ175/26.3.1966) της θέσεως Γαϊδουρόκαστρο Καριανής και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει : α) Την θέση Γαϊδουρόκαστρο Καριανής και την ευρύτερη περιοχή της, όπου εκτείνεται η αρχαία πόλη της Γαληψού με ορατά λείψανα του τείχους και κτηρίων, καθώς και τα νεκροταφεία της και αρχαία εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία. β) Την θέση Μεταλλείο Καριανής, νότια της παραλιακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσ/νίκης, όπου το νεκροταφείο Αρχαϊκής - Κλασικής περιόδου της αρχαίας Γαληψού και γ) την θέση Πιθάρι Καριανής, εκατέρωθεν της παραλιακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσ/νίκης, όπου οικισμός χρονολογούμενος από την Εποχή του Σιδήρου έως την Αρχαϊκή περίοδο, νεκροταφείο από την Εποχή του Σιδήρου έως την Ελληνιστική περίοδο και Ιερό της Δήμητρας της ΄Υστερης Αρχαϊκής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.6, 3478.5) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, ακτογραμμή, 4, 5, 6, ........, 18, 19, 20, 21 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.961 -3.407
4 2.836 -2.305
5 2.924 -2.072
6 3.124 -1.827
7 3.032 -1.547
8 3.032 -1.157
9 3.178 -920
10 3.302 -938
11 3.447 -832
12 3.628 -789
13 3.729 -689
14 3.989 -640
15 4.257 -685
16 4.617 -940
17 5.382 -829
18 5.391 -1.101
19 4.755 -1.920
20 4.169 -2.232
21 3.996 -2.413
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/6 και 3478/5.

Ε. Δημοτικό Διαμέρισμα Ακροποτάμου.
Ε1. ΄Υψωμα μεταξύ των θέσεων Μεγάλη Αρίκα και Τραπεζίτσα Ακροποτάμου, στο οποίο εντοπίζεται οικισμός χρονολογούμενος από τα προϊστορικά έως τα πρώιμα ιστορικά χρόνια με ορατά επιφανειακά λείψανα και αρχαίο πηγάδι πιθανώς μεταλλευτικό, καθώς και τάφοι γύρω από αυτόν. Στη ΝΔ πλαγιά της Μεγάλης Αρίκας διατηρούνται αρχαία λαξεύματα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 :5000 (αρ. 3478.5) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.139 -1.557
2 6.189 -1.663
3 6.311 -1.762
4 6.299 -2.152
5 6.442 -2.292
6 6.028 -2.530
7 5.631 -2.192
8 5.693 -1.684
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3478/5

Ε2. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4.12.1979 - ΦΕΚ 93/Β/31.1.1980) που αφορά σε προϊστορικό οικισμό σε λόφο περί το 1,5 χλμ. ΝΔ του οικισμού Ακροποτάμου και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος ο οποίος περιλαμβάνει τον προαναφερθέντα λόφο, την θέση ΄Αγιος Γεώργιος, όπου οικισμός χρονολογούμενος στα προϊστορικά και πρώιμα ιστορικά χρόνια και βυζαντινός ναός και την θέση Μιζέρια ή Τουρκικά Μνήματα, όπου νεκροταφείο με διάρκεια από τα αρχαία μέχρι τα μεταβυζαντινά χρόνια. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3478.1, 3477.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, ........., 17, 18, 19, 20, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.906 3.697
2 4.791 3.630
3 4.738 3.568
4 4.607 3.433
5 4.534 3.413
6 4.172 3.172
7 4.152 3.483
8 4.121 3.578
9 4.233 3.852
10 4.350 3.947
11 4.422 4.144
12 4.581 4.232
13 4.607 4.190
14 4.809 4.304
15 5.099 4.252
16 5.088 4.178
17 5.010 4.164
18 4.928 4.094
19 4.808 4.147
20 4.678 4.110
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3478/1 και 3477/2

Ε3. Θέση Καβαλιώτη Λόφος Ακροποτάμου. Εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία, με ορατά επιφανειακά λείψανα της Ρωμαϊκής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3478.3) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Καβαλιώτη Λόφος" Ακροποτάμου.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.408 1.735
2 4.742 1.674
3 4.890 1.597
4 4.803 1.384
5 4.639 1.426
6 4.417 1.693
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3478/3

Ε4. Θέση Προφήτης Ηλίας στα Λουτρά Ελευθερών. Οικισμός προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων επί του λόφου με ορατά επιφανειακά λείψανα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3478.6) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 11.442 -1.072
2 11.598 -1.199
3 11.647 -1.358
4 11.568 -1.516
5 11.298 -1.478
6 11.243 -1.388
7 11.285 -1.240
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3478/6

Ζ. Δημοτικό Διαμέρισμα Ποδοχωρίου.
Ζ1. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 68159/ 3413/4.12.1979 - ΦΕΚ 93/Β/31.1.1980) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιαλίμια στα ΝΑ του οικισμού Ποδοχωρίου, όπου οικισμός προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων με ορατά επιφανειακά λείψανα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3468.7) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, ........, 10, 11, 12, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 6602 7688
2 6703 7550
3 6907 7490
4 7018 7337
5 6679 7109
6 6402 6853
7 6387 6768
8 6058 6905
9 6064 7210
10 6217 7360
11 6339 7336
12 6484 7438
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3468/7

Ζ2. Θέση Νιφάρ Μπαχάρ ή "Δεύτερη Κατηγορία" Κοκκινοχωρίου. Οικισμός Ελληνιστικής - Ρωμαϊκής περιόδου με ορατά επιφανειακά λείψανα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1: 5000 (αρ. 3467.8) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, ......., 9, 10, 11, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Νιφάρ Μπαχάρ" Κοκκινοχωρίου.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.060 6.265
2 2.965 6.095
3 2.720 5.875
4 2.455 5.900
5 2.360 6.035
6 2.415 6.105
7 2.505 6.210
8 2.645 6.285
9 2.730 6.395
10 2.945 6.395
11 2.950 6.330
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3467/8

Ζ3. Θέση Αμμούδες Κοκκινοχωρίου. Οικισμός Νεολιθικής και Ρωμαϊκής περιόδου επί χαμηλού εξάρματος με ορατά επιφανειακά οικοδομικά λείψανα και κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3477.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5,......, 12, 13, 14, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 705 4.895
2 675 4.735
3 685 4.600
4 615 4.510
5 415 4.560
6 320 4.480
7 190 4.455
8 190 4.695
9 275 4.690
10 265 4.775
11 315 4.825
12 325 4.935
13 420 4.955
14 445 5.020
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3477/2


ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/ 1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 431/Β/8-4-2002. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ηιόνας και βυζαντινής Χρυσουπόλεως
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος μεταξύ θέσεων Μεγάλη Αρίκα και Τραπεζίτσα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ακροποτάμου

Ισλαμικά Τεμένη
Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος σε λόφο κοντά στο χωριό και στις θέσεις Άγιος Γεώργιος και Μιζέρια ή Τουρκικά Μνήματα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ακροποτάμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Αμμούδες
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ποδοχωρίου
Κοκκινοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Βουρλάκια
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Συστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιαλίμια
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ποδοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιατρού
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Καβαλιώτη Λόφος
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ακροποτάμου

Αγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Κλήμα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση λόφος Καλαμούδι
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Νιφάρ Μπαχάρ ή "Δεύτερη Κατηγορία"
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ποδοχωρίου
Κοκκινοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Ντεβέγελο
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Οχυρά
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Παλαιού Λατομείου
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Παλιόκαστρο
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Πασά Μεζάρ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Πλατάνια
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Προφήτης Ηλίας
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ακροποτάμου
Λουτρά Ελευθερών
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Τούμπα Χαρμάν Τεπέ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Τσαρδάκια
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Χαρίτου Τούμπα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Γαϊδουρόκαστρο, Μεταλλείο και Πιθάρι
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Κανόνι και Μετόχι (αρχαίος Φάγρυς)
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Παλιάμπελα ή Μπαϊρέλα και Αμπελώνες
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός στη θέση Τούμπα Προφήτης Ηλίας
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σπήλαιο στη θέση Αρκουδότρυπα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις