Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3565/241/23-1-2002 - ΦΕΚ 154/Β/13-2-2002
Τίτλος ΦΕΚ Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας Δημ. Διαμερίσματος Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Ν. Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Για λόγους προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λόφου της Καστρίτσας Δημ. Διαμερίσματος Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Ν. Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής πέριξ αυτού, συμπληρώνουμε την αρ.15794/19.12.1961 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 35/Β/2.2.1962 -αρ.5 του προοιμίου της παρούσας) και επεκτείνουμε την κήρυξη του χώρου στην περιοχή, η οποία αποτυπώνεται στα συνημμένα στην παρούσα Απόφαση αποσπάσματα χάρτου Γ.Υ.Σ., κλ.1:5000, και ορίζεται με την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-1.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες αναγράφονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα :

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜEΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1:5000 1.50.000 Χ[m] Ψ[m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5713,2 -12223,2 1-2 190,22
2 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5523,0 -12220,2 2-3 1600,56
3 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4196,8 -11324,1 3-4 570,38
4 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3691,4 -11588,5 4-5 636,50
5 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3445,3 -12175,5 5-6 314,72
6 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3760,0 -12172,0 6-7 254,92
7 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3659,1 -12406,1 7-8 190,29
8 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3488,6 -12490,8 8-9 124,08
9 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3566,1 -12587,5 9-10 410,94
10 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3230,1 -12824,1 10-11 113,19
11 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3293,3 -12918,0 11-12 528,42
12 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -2857,4 -13216,7 12-13 181,68
13 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3037,3 -13242,1 13-14 526,76
14 4187.5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3301,2 -13700,3 14-15 356,65
15 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -2997,5 -13887.3 15-16 1266,81
16 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3014,5 -15154,0 16-17 50,75
17 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3055,8 -15183,5 17-18 688,04
18 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3164,5 -15862,9 18-19 146,59
19 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3308,6 -15889,8 19-20 184.91
20 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3428,7 -16030,4 20-21 179,21
21 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3602,7 -15987,5 21-22 432,43
22 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -3827,5 -16356.9 22-23 453,70
23 4187.7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4177,5 -16645,6 23-24 141,91
24 4197.1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4165,5 -16787.0 24-25 55,81
25 4197.1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4217,0 -16808.5 25-26 86,48
26 4197.1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4239,5 -16892.0 26-27 14,22
27 4197.1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4253,5 -16889,5 27-28 74,04
28 4197.1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4233,7 -16957,1 28-29 360,78
29 4196.2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4643,0 -16924,5 29-30 243,71
30 4196.2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4868,6 -16832.3 30-31 80,18
31 4196.2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -4923,0 -16773.4 31-32 456,56
32 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5128,7 -16365,8 32-33 1263,35
33 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5772,0 -15278,5 33-34 315,96
34 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5948,6 -15016,5 34-35 213.34
35 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5812,4 -14852,3 35-36 250,71
36 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5906,2 -14619,8 36-37 248,20
37 4186.8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5930,6 -14372,8 37-38 1129,77
38 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -6006,7 -13245,6 38-39 433,25
39 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5575,9 -13291,6 39-40 392,51
40 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5546,4 -12900,2 40-1 697,25
1 4186.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -5713,2 -12223,2

Εντός του κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνονται:
1. Λείψανα αρχαίας ακρόπολης σωζόμενα σε σημαντική έκταση και αξιόλογο ύψος, στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της κορυφής του λόφου. Η ακρόπολη ορίζεται από ισχυρό πολυγωνικό τείχος, με περίμετρο 3000 περίπου μέτρων.
Στον οριζόμενο από τον περίβολο των τειχών χώρο σώζονται πυκνά οικοδομικά λείψανα της αρχαίας πόλης, η οποία ταυτίζεται με την Τέκμωνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Μολοσσών μετά την Αμβρακία, που κτίστηκε τον 5ο - 4ο αι. π.Χ. Η χρήση της θέσης συνεχίστηκε και κατά τους ρωμαϊκούς και υστερορωμαϊκούς χρόνους.
2. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, των Βυζαντινών / Μεταβυζαντινών χρόνων (κηρυγμένο μνημείο - ΦΕΚ 152/Α/16.6.1925)*, κτισμένη σε πλάτωμα σε κεντρικό σημείο του λόφου μέσα στην ακρόπολη και πάνω σε τμήμα του αρχαίου τείχους.
3. Το Παλαιολιθικό σπήλαιο της Καστρίτσας στη δυτική πλευρά του λόφου, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις στον Ελλαδικό χώρο.
4. Έτερο, μικρότερο σπήλαιο με ενδείξεις χρήσης κατά τη Νεολιθική Εποχή και την Εποχή του Χαλκού, στις βόρειες υπώρειες του λόφου.
5. Τάφοι προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, καθώς και λείψανα προϊστορικού οικισμού, στους πρόποδες και την πεδινή περιοχή βόρεια, ανατολικά και δυτικά του λόφου.
6. Επιφανειακή κεραμική στα βραχώδη νότια πρανή, στα νοτιοδυτικά πρανή και στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του λόφου ".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/81)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Καστρίτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Καστρίτσης
Καστρίτσα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιερά Μονή Καστρίτσας (Ιωάννου Προδρόμου)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Καστρίτσης
Καστρίτσα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι