Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/21254/566/23-6-1988 - ΦΕΚ 503/Β/19-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το λουτρό που βρίσκεται στην παραλία της λίμνης Βόλβης στο αγροτεμάχιο 8 της Κοινότητας Απολλωνίας Θεσσαλονίκης επειδή χρονολογείται στην εποχή της Τουρκοκρατίας και είναι το μοναδικό κτίσμα του είδους αυτού στο Νομό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για οκτάπλευρο εξωτερικά κτίριο που στην εσωτερική του πλευρά διαγράφονται 8 οξυκόρυφα τυφλά τόξα.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-12-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λουτρό στο αγροτεμάχιο 8 στα Λουτρά Βόλβης Απολλωνίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Νέας Απολλωνίας
Λουτρά Βόλβης
Λουτρά