Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ8/25178/841/3-6-1983 - ΦΕΚ 512/Β/2-9-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ακροπόλεως Πολυνερίου Θεσπρωτίας
Κείμενο
" Kηρύσσουμε την αρχαία ακρόπολη Πολυνερίου ή Kούτσι, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1, στην Kοινότητα Aργυροτόπου Θεσπρωτίας, ως αρχαιολογικό χώρο με διαβαθμισμένες ζώνες προστασίας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 2 :
A' Zώνη : ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται μέσα στα αρχαία τείχη και ο χώρος έξω από αυτά, και σε απόσταση 25 μ. δυτικά.Στη ζώνη A δεν θα δίνονται οικοδομικές άδειες.
B' Zώνη : ορίζεται από την απόσταση των 25 μ. δυτικά από τα τείχη έως τα 70 μ. περίπου. Στη ζώνη B θα επιτρέπεται η οικοδόμηση μόνο μετά από έλεγχο στις εκσκαφές θεμελίων και της αρχιτεκτονικής μορφής των κτιρίων.
Γ' Zώνη : ορίζεται από απόσταση 70 μ. δυτικά από τα τείχη και συμπεριλαμβάνει όλη την περιοχή Πολυνερίου.
Στη ζώνη Γ θα εκδίδονται άδειες αφού προηγουμένως ελέγχεται η εκσκαφή θεμελίων από την αρμόδια H' Eφορεία Aρχαιοτήτων Kέρκυρας ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Πολυνερίου ή Κούτσι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
Αργυροτόπου
Πολυνέριον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις