Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/24512/1858/3-5-1976 - ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού του όρους Πηλίου μετά των εν αυτώ οικισμών ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"1. Χαρακτηρίζουμε το όρος Πηλίου μετά των εν αυτώ οικισμών ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους δια την ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν του, την αφάνταστην ποικιλία χρωματιστών εναλλαγών και τον έξοχον συνδυασμόν πυκνής βλαστήσεως και θέας προς τη θάλασσα.
2. Επιπροσθέτως χαρακτηρίζομεν τους εν αυτώ (τω Πηλίω) οικισμούς, ως τόπους χρήζοντας ειδικής κρατικής προστασίας, καθ' ότι διατηρηθέντες αναλλοίωτοι από της εποχής της Τουρκοκρατίας με τον μεγάλο αριθμό αρχοντικών και παραδοσιακών οικιών, γραφικοτάτων πλατειών και δρομίσκων, συνθέτουν μοναδική εικόνα, ενθυμίζουν δε το πλούσιον εις ιστορίαν παρελθόν".

Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. συνδέσεις δελτίων.
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Διατηρητέος Οικισμός Τρικερίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
Τρικερίου
Τρικέριον
Οικιστικά Σύνολα
Διατηρητέος Οικισμός Τσαγκαράδας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Τσαγκαράδας
Τσαγκαράδα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Βυζίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗΛΕΩΝ
Βυζίτσης
Βυζίτσα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Μακρυνίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Οικιστικά Σύνολα
Πήλιο
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Φυσικοί Χώροι
Πορταριά Πηλίου: Ξενοδοχείο Θεοξένεια
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Πορταριάς
Πορταριά
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια
Τα χωριά του Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Οικιστικά Σύνολα