Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1236/30318/29-4-1982 - ΦΕΚ 320/Β/2-6-1982
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος οικιών της οικογένειας Τσουδερού στο χωριό Σπήλι Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το συγκρότημα οικιών της οικογένειας των Τσουδερών στο χωριό Σπήλι Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης γιατί αποτελεί ένα χαρακτηριστικό κτηριακό σύνολο, οργανωμένο σε κλειστό σχήμα γύρω από μία ορθογώνια αυλή, που κτίστηκε μεταξύ των ετών 1847 και 1866. Αποτελείται από μια διώροφη κατοικία και πολλούς βοηθητικούς χώρους (σταύλο, αποθήκες, κατοικία επιστατών κλπ.) και παρουσιάζει σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον για ολόκληρη την περιοχή, γιατί συνδέεται με την οικογένεια των Τσουδερών, συνέχεια της βυζαντινής οικογένειας των Καλλέργηδων, που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της Κρήτης".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Συγκρότημα οικιών της οικογενειας Τσουδερού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Σπηλίου

Βοηθητικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια