Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3104/61775/8-11-2001 - ΦΕΚ 1561/Β/21-11-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κάστρου (Κουλέ) στην περιφέρεια του χωριού Κοξαρέ Δήμου Φοίνικα Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 το κάστρο (Κουλέ) στην περιφέρεια του χωριού Κοξαρέ Δήμου Φοίνικα Ν. Ρεθύμνης, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Για την προστασία και ανάδειξη του φρουρίου ορίζεται περιβάλλων χώρος, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα."

Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο (Κούλε) στον Κοξαρέ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Κοξαρές

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια