Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/29115/897/29-5-2001 - ΦΕΚ 757/Β/15-6-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του οικισμού Επισκοπής, κοινότητας Επισκοπής, επαρχίας Μυλοποτάμου, ν. Ρεθύμνου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό Επισκοπής, κοινότητας Επισκοπής Μυλοποτάμου, ν. Ρεθύμνου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο προστασίας, επειδή πρόκειται για οικισμό, που σώζεται σχεδόν αναλλοίωτος και διατηρεί εκκλησιαστικά μνημεία βυζαντινών χρόνων, καθώς και σημαντικά κτίσματα της περιόδου της Ενετοκρατίας στην Κρήτη.

Η ζώνη προστασίας ορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη της Γ. Υ. Σ. (1 :5000) και συγκεκριμένα από τα παρακάτω σημεία:

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1 :5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -17868.6 10395.8 1-2 110.76
2 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -17761.9 10366.1 2-3 377.64
3 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -17761.9 9993.1 3-4 189.60
4 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -17934.5 9841.3 4-5 252.05
5 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -18157.7 9724.2 5-6 549.33
6 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -18601.6 10047.8 6-7 192.57
7 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -18681.3 10223.1 7-8 447.92
8 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -18300.1 10458.3 8-9 282.25
9 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -18043.7 10340.3 9-1 183.69
1 9515,6 ΑΝΩΓΕΙΑ -17868.6 10395.8

Η Επισκοπή, ως οικισμός, μαρτυρείται ήδη από την β? βυζαντινή περίοδο, αφού ήταν η έδρα της Επισκοπής Αυλοποτάμου. Συνεχής κατοίκηση πιστοποιείται από όλες τις γνωστές απογραφές των οικισμών της Κρήτης (Giacοmο Foscarini, του 1577, Ρietro Giastrοfilaca του 1583 κ.λ.π.).

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, (περίοδος Ενετοκρατίας) και ο Ναός του Αγίου Ιωάννη. Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη, κτισμένος στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ανήκει στο τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και χρονολογείται στα τέλη του 13ου αρχές 14ου αιώνα.

Σημαντικά κτίσματα στον οικισμό Επισκοπής είναι το συγκρότημα ιδιοκτησίας Ιωάννη Κυρίμη (παλιό Επισκοπικό Μέγαρο) και το συγκρότημα ιδιοκτησίας Κυριμάκη Μιχαήλ, κηρυγμένα ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Χαρακτηριστικό του οικισμού αποτελούν επίσης και οι δύο μικροί στενοί δρόμοι, στο βόρειο και νότιο τμήμα του, που περιβάλλονται σε όλο το μήκος τους από κτήρια."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σελ. 200,01α, 200,03 και 200,05.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παραδοσιακός οικισμός Επισκοπής
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Επισκοπής
Επισκοπή
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κέντρα Διοίκησης
Εκκλησιαστική Διοίκηση