Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58123/2531/11-11-1993 - ΦΕΚ 863/Β/23-11-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της νήσου Αγίου Ισιδώρου (περιοχή κόλπου Γέρας) Λέσβου και της φυσιογνωμίας του, καθορίζεται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου περιοχής (προϊστορικά οικιστικά λείψανα της εποχής του Χαλκού) Ζώνη προστασίας Α ως εξής:
ΖΩΝΗ Α΄
Ι. Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας ολόκληρη η νήσος Αγίου Ισιδώρου.
Στην Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού Χώρου Αγ. Ισιδώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύεται η δόμηση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπεται μόνο η βοσκή.
ΙΙ. Για την προστασία των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων, που επεκτείνονται και στη θάλασσα, κηρύσσεται ως Ζώνη απόλυτης προστασίας όλη η έκταση αιγιαλού και παραλίας του αρχαιολογκιού Χώρου νήσου Αγίου Ισιδώρου, καθώς και η προ αυτής θαλάσσια περιοχή, σε βάθος 100 μέτρων από την ακτογραμμή περιμετρικά της νήσου. Εντός της παραλιακής και θαλάσσιας αυτής Ζώνης προστασίας απαγορεύονται, για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων, οι ιχθυοκαλλιέργειες οι οστρακοκαλλιέργειες καθώς και οποιοδήποτε έργο χερσαίο ή ενάλιο (λιμενικά, εκσκαφές, διαμορφώσεις κ.λπ.), χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας μας".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαμάτων: ΦΕΚ 899/Β/13-12-1993. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη νήσο Αγίου Ισιδώρου (προϊστορικά οικιστικά λείψανα κλπ). Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα