Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2125/36203/3-7-1995 - ΦΕΚ 670/Β/31-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Πύργο που βρίσκεται στον οικισμό Χώρας Γαϊτσών της Κοινότητας Κέντρου Αβίας του Ν. Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας Βασ. Βεντήρη, με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας, διότι αποτελεί σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής της μετεπαναστατικής περιόδου, απαραίτητο για τη μελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος ιδιοκτησίας Βασ. Βεντήρη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Κέντρου
Χώρα Γαϊτσών
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι