Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/3531/93/2-2-1996 - ΦΕΚ 116/Β/28-2-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του κτιρίου ιδιοκτησίας Γ. Γιαννούκου, που βρίσκεται στη θέση "Ράχη" του οικισμού Ανατολικό, Κοινότητας Κέντρου, Ν. Μεσσηνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε το κτίριο ιδιοκτησίας Γ. Γιαννούκου, που βρίσκεται στη θέση " Ράχη" του οικισμού Ανατολικό, Κοινότητας Κέντρου, Ν. Μεσσηνίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 20μ. γύρω του.
Πρόκειται για κτίσμα που παρουσιάζει όλα τα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μανιάτικων σπιτιών των προεπαναστατικών χρόνων. Είναι απλό ορθογώνιο μακρόστενο λιθόκτιστο κτίριο σε δύο στάθμες (κατώι και ανώι). Οι τοίχοι είναι διάτρητοι από πολεμίστρες, απλές και δίδυμες. Στην Α. πλευρά του έχει τετράγωνο πρόσκτισμα (λιακό) ".

Κ.Ν. 5351/ 1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτ. Γ. Γιαννούκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Κέντρου
Ανατολικόν
Αστικά Κτίρια