Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/5939/405 π.ε./5-5-1976 - ΦΕΚ 685/Β/24-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού του υπ΄αριθ. 477 αγροτεμαχίου εις θέσιν "Παλαιοεκκλησιά" Σκύδρας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον το υπ. αριθμ. 477 αγροτεμάχιον, ιδιοκτησίας Κοινότητος Σκύδρας, εις θέσιν "Παλαιοεκκλησία" Σκύδρας διότι ο εν αυτής χώρος τυγχάνει προϊστορικός τύμβος".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Προϊστορικός τύμβος στη θέση "Παλαιοεκκλησία" Σκύδρας, ιδ. κοινότητας Σκύδρας
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
Σκύδρας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις