Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/63376/1422/03-09-2010 - ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/28-09-2010
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου της λιθόκτιστης γέφυρας «Σελλού» (ή «Σελιού») που βρίσκεται στην Πουρνιά (Δημοτικό Διαμέρισμα Πουρνιάς) του Δήμου Κονίτσης στο Νομό Ιωαννίνων, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Κονίτσης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, τη λιθόκτι- στη γέφυρα «Σελλού»
(ή «Σελλιού») που βρίσκεται στην Πουρνιά (Δημοτικό Διαμέρισμα Πουρνιάς) του Δήμου Κονίτσης στο Νομό Ιωαννίνων, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Κονίτσης, διότι αποτελεί σημαντική μαρτυρία της τεχνικής παράδοσης που βασίζεται στη θολοδομία.Το γεφύρι,
χαρακτηριστικό δείγμα της λαϊκής Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, αποτελεί τοπόσημο και σημείο αναφοράς για την περιοχή και τους κατοίκους της και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοοικονομική οργάνωση της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-01-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
λιθόκτιστη γέφυρα «Σελλού» (ή «Σελλιού»)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Πουρνιάς
Πουρνιά
Γέφυρες