Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 13-9-1925 - ΦΕΚ 262/Α/22-9-1925
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Κηρύσσεται ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος διατηρητέος ολόκληρος ο μεμονωμένος λόφος της Αρχαίας Ακροπόλεως Σερρών ένθα ολόκληρον το αρχαίον αμυντικόν συγκρότημα της πόλεως μετά του ενεπιγράφου Πύργου Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Νικολάου, της αφετηρίας των αρχαίων τειχών της πόλεως και λοιπών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. "

Νόμος της 21 Ιουνίου 1937 αρ. 17 και 18
Νόμος ΒΧΜς΄ άρθρο 1 κι 2447 αρ. 15
ΚΝ5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ο λόφος της αρχαίας Ακροπόλεως ένθα το αμυντικό συγκρότημα.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι