Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1829/34455/13-8-1987 - ΦΕΚ 510/Β/22-9-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος "σχολείο - σπίτι δασκάλου" και της αυλής του που βρίσκεται στα Φρατζεσκιανά Μετόχια στην Επαρχία Ρεθύμνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτιριακό συγκρότημα "σχολείο - σπίτι δασκάλου" μαζί με την αυλή του, στα Φρατζεσκιανά Μετόχια του Νομού Ρεθύμνης, γιατί είναι από τα λίγα δείγματα της ειδικής αρχιτεκτονικής σχολείων του τύπου αυτού, που υπάρχουν από το παρελθόν της Κρήτης. Αποτελεί αισθητικά ενδιαφέρουσα σύνθεση συνόλου, με την εξωτερική πέτρινη σκάλα, τον υπόστεγο ισόγειο χώρο που είναι προσπελάσιμος με δύο καμάρες και ενώνεται με την αυλή της εκκλησίας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σχολείο - σπίτι δασκάλου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Φραντζεσκιανών Μετοχίων

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας