Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/16596/589/5-4-2002 - ΦΕΚ 474/Β/17-4-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός πυργοκατοικίας, Δημ. Διαμ. Θαλαμών, Δήμου Λεύκτρου, επαρχ. Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την πυργοκατοικία, φερομένης ιδιοκτησίας Φιλάνθης Πυρένη, που βρίσκεται στο Δημ. Διαμ. Θαλαμών, Δήμου Λεύκτρου, επαρχ. Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο τον περίβολό της, επειδή, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οχυρωμένης κατοικίας στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον οικισμό των Θαλαμών.
Πρόκειται για τετραώροφη πυργοκατοικία ορθογώνιας κάτοψης.
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτίσματος γίνεται από τρεις εισόδους, μια σε κάθε πλευρά πλην της ανατολικής.
Στην τελευταία στάθμη έχουν κατασκευαστεί «πετρομάχοι» μικρές καταχύστρες, χαρακτηριστικά στοιχεία των οχυρωμένων κατοικιών της περιοχής.
Στην ανατολική όψη πλίνθινη επιγραφή χρονολογεί το κτίσμα στο 1829."

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πυργοκατοικία στις Θαλάμες, ιδ. Φ. Πυρένη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Θαλαμών
Θαλάμαι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι