Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/23488/2553/7-5-1976 - ΦΕΚ 661/Β/17-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αηδονοχωρίου Σερρών, του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου Σερρών και του Ι.Ν. Ταξιαρχών Δράμας.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τους κάτωθι ιερούς ναούς :
α) τον Ιερόν ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αηδονοχωρίου Σερρών έχοντα αξιολογότατον ξυλόγλυπτον τέμπλον του 1773 ως και σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας εικόνες του 18ου και του 19ου αιώνα.
β) τον Ιερόν ναόν Αγίου Γεωργίου, Σιτοχωρίου Σερρών, φέροντα εσωτερικώς ζωγραφικόν διάκοσμον του 19ου αιώνος.
γ) τον εν Δράμα και επί της οδού Bενιζέλου Iερόν Nαόν των Tαξιαρχών, χρονολογούμενον κατά την Παλαιολόγειον εποχήν."

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αηδονοχώρι. Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Αηδονοχωρίου
Αηδονοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός των Ταξιαρχών στην οδό Βενιζέλου στη Δράμα
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Δράμας
Δράμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σιτοχώριο. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΑΧΙΝΟΥ
Σιτοχωρίου
Σιτοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι