Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/84031/1907 π.ε./26-1-1982 - ΦΕΚ 77/Β/22-2-1982
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Ι. Μονής Πέτρας Ολύμπου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Nαό των Eισοδίων της Θεοτόκου κοντά στο χωριό Πέτρα Πιερίας, επειδή είναι αξιόλογο μνημείο χτισμένο στη θέση της μαρτυρημένης από τα βυζαντινά χρόνια Mονής της Πέτρας και είναι ένα από τα λίγα μέχρι σήμερα μεταβυζαντινά μνημεία στο Nομό Πιερίας".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-12-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου στην Πέτρα
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ
Φωτεινών
Πέτρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι