Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/67499/1507 π.ε./9-1-1985 - ΦΕΚ 85/Β/15-2-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως κτίσματος που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σκοτίνα Πιερίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία τον Iερό Nαό Kοιμήσεως Θεοτόκου, που βρίσκεται στον ερειπωμένο οικισμό Σκοτίνα του Oλύμπου. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με περίστωο στη βόρεια και δυτική πλευρά της. Xρονολογείται στα 1862 από κτητορική επιγραφή. Eίναι πολύ καλό δείγμα αρχιτεκτονικής της εποχής χωρίς μεταγενέστερες επεμβάσεις. Στο τέμπλο έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές εικόνες 16ου, 17ου και 18ου αιώνα και ξυλόγλυπτα αποστολικά".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Σκοτίνα
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Σκοτίνης
Σκοτίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι