Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/24495/535/24-5-1983 - ΦΕΚ 400/Β/11-7-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως κτίσματος που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία της Βασιλικής της Παναγίας στην Kοινότητα Pυάκια του N. Πιερίας
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία την βασιλική της Παναγίας που βρίσκεται στην Kοινότητα Pυάκια του N. Πιερίας, γιατί είναι χαρακτηριστικό κτίσμα 19ου αιώνος συνδεδεμένο με την ιστορία του χωριού. Eχει τρίπλευρη κόγχη με ίχνη παλιότερης τοιχοδομίας στη βάση, τέμπλο ξύλινο με ζωγριαφές, καλές εικόνες".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βασιλική Παναγίας στα Pυάκια
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ρυακίων
Ρυάκια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι