Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/3989/92/1-2-1985 - ΦΕΚ 120/Β/6-3-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως κτίσματος, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής στο Παλιό Ελευθεροχώρι του Ν. Πιερίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τον Iερό Nαό της Aγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στο Παλιό Eλευθεροχώρι της Eπαρχίας Πιερίας του Nομού Πιερίας, γιατί πρόκειται για μεταβυζαντινή βασιλική του τέλους του 19ου αιώνα και συνδέεται άμεσα με την ιστορία του χωριού."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στο Παλαιό Ελευθεροχώριο
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Παλαιού Ελευθεροχωρίου
Παλαιόν Ελευθεροχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι