Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/ΚΗΡ/2784/66/24-2-1998 - ΦΕΚ 281/Β/20-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός της Κρήνης στα Κουμέϊκα Σάμου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την Κρήνη που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Κουμέϊκων στη νήσο Σάμο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για κρήνη τρίπλευρη στην κάτοψη, με προεξέχουσα την μεσαία πλευρά, με εντοιχισμένες αρχαίες πλάκες ψευδοσαρκοφάγων. Οι κρουνοί βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κρήνης ανά ένας σε κάθε πλευρά. Στην μία ακραία πλευρά της κρήνης έχει εντοιχισθεί πλάκα με την χρονολογία 1807".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 638/Β/24-6-1998. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κρήνη στα Κουμέικα
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
Κουμαιίκων
Κουμαίικα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες