Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9472/478 π.ε./27-3-2000 - ΦΕΚ 517/Β/11-4-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Ισθμού Ιεράπετρας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων του σπουδαιότατου ιστορικού χώρου του βορείου τμήματος Ισθμού Ιεράπετρας (από την Παχειά Άμμο έως το Κάτω Χωριό ) ως ενιαίο Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή, η οποία οριοθετείται με τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7...83-84-85-86- ακτογραμμή -1, έτσι όπως αυτά ορίζονται στα συνοδεύοντα την παρούσα Απόφαση τοπογραφικά διαγράμματα κλιμ.1:5000 της Γ.Υ.Σ. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, που δηλώνονται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση σχετικούς πίνακες.
Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικές θέσεις:
1. Πρωτομινωϊκός Οικισμός στο Κεφάλι Βασιλικής.
2. Οικισμός και Ιερό Σκοτεινών Αιώνων στην Κεφάλα Βασιλικής.
3. Υστερομινωϊκός θολωτός Τάφος στο Καμαράκι Βασιλικής.
4. Οικισμός Σκοτεινών Αιώνων στον Χαλασμένο και τα Καταλύματα Μοναστηρακίου.
5. Μινωϊκό φυλάκειο στην Λατσίδα Επισκοπής.
6. Παλαιοχριστιανική εγκατάσταση στην Κάτω Μερτιά Επισκοπής.
7. Μινωϊκός οικισμός στα Μασχάλια Επισκοπής.
8. Νεολιθική εγκατάσταση Μπολιού το Κεφάλι Επισκοπής
9. Μινωϊκή εγκατάσταση στον Κουδουμά Επισκοπής
10. Φρούριο στην Καζάρμα Επισκοπής, ενώ υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις και για άλλα μνημεία.
Οι κάθε είδους εργασίες μέσα στα όρια του κηρυγμένου αυτού Αρχαιολογικού Χώρου Ισθμού Ιεράπετρας, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση βλάβη στις εγκείμενες αρχαιότητες υπόκεινται στον κατά νόμον έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
.................................................................................................................................................
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ. Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1: 5000 1: 50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
............................................................................................................................................
1 9635.8 Κ. ΧΩΡΙΟΝ -14853,8 -15632,2 1 - 2 121,79
2 ' ' -14872,8 -15752,5 2 - 3 25,11
3 ' ' -14848,3 -15758 3 - 4 65,09
4 ' ' -14853,3 -15822,9 4 - 5 212,52
5 ' ' -14794,4 -16027,1 5 - 6 149,14
6 " " -14773,0 -16174,7 6 - 7 212,70
7 " " -14733,5 -16383,7 7 - 8 136,00
8 " " -14668,2 -16503 8 - 9 191,84
9 " " -14543,4 -16648,7 9 - 10 122,05
10 " " - 14456,6 - 16734,5 10 - 11 91,52
11 " " - 14431,1 - 16822,4 11 - 12 98,97
12 9645,2 " - 14392,9 - 16913,7 12 - 13 50,69
13 " " - 14380,3 - 16962,8 13 - 14 55,62
14 " " - 14381,8 - 17018,4 14 - 15 294,72
15 " " - 14474,7 - 17298,1 15 - 16 239,71
16 " " - 14577,6 - 17514,6 16 - 17 238,40
17 " " - 14693,2 - 17723,1 17 - 18 129,92
18 " " - 14732,6 - 17846,9 18 - 19 57,37
19 " " - 14776,7 - 17883,6 19 - 20 50,06
20 " " - 14792,2 - 17931,2 20 - 21 114,30
21 " " - 14854,7 - 18026,9 21 - 22 32,14
22 " " - 14856,2 - 18059 22 - 23 25,99
23 " " - 14845,1 - 18082,5 23 - 24 1850,97
24 " " - 16094,7 - 19448 24 - 25 791,76
25 9645,4 " - 16686,3 - 19974,2 25 - 26 716,23
26 " " - 17252,3 - 20413,1 26 - 27 183,57
27 " " - 17347,6 - 20570 27 - 28 162,92
28 " " - 17316,4 - 20729,9 28 - 29 609,28
29 " " - 16853,1 - 21125,6 29 - 30 87,98
30 " " - 16786,6 - 21183,2 30 - 31 267,63
31 " " - 16554,7 - 21316,8 31 - 32 1857,07
32 9645,6 " - 16022,9 - 23096,1 32 - 33 1509,01
33 " " - 14541,3 - 22809,8 33 - 34 2204,33
34 9646,3 " - 12383,7 - 22358,3 34 - 35 1236,76
35 " " - 12197,1 - 21135,7 35 - 36 761,16
36 " " - 12036,4 - 20391,7 36 - 37 252,59
37 " " - 12029,5 - 20139,2 37 - 38 100,18
38 " " - 12074,9 - 20049,9 38 - 39 1538,35
39 9646,1 " - 12270,2 - 18524 39 - 40 157,51
40 9646,1 " - 12256,3 - 18367,1 40 - 41 48,40
41 " " - 12288,2 - 18330,7 41 - 42 39,15
42 " " - 12322,7 - 18312,2 42 - 43 94,87
43 " " - 12384,6 - 18240,3 43 - 44 38,62
44 " " - 12413,6 - 18214,8 44 - 45 71,14
45 " " - 12479,0 - 18186,8 45 - 46 33,80
46 " " - 12512,5 - 18182,3 46 - 47 26,93
47 " " - 12537,5 - 18192,3 47 - 48 27,90
48 " " - 12565,4 - 18192,3 48 - 49 47,88
49 " " - 12608,9 - 18172,3 49 - 50 57,77
50 " " - 12665,8 - 18162,3 50 - 51 78,85
51 " " - 12731,3 - 18118,4 51 - 52 73,30
52 " " - 12756,3 - 18049,5 52 - 53 79,96
53 " " - 12827,7 - 18013,5 53 - 54 63,19
54 " " - 12833,7 - 17950,6 54 - 55 43,97
55 " " - 12867,6 - 17922,6 55 - 56 67,76
56 " " - 12897,1 - 17861,6 56 - 57 98,77
57 " " - 12989,5 - 17826,7 57 - 58 133,55
58 " " - 13101,4 - 17753,8 58 - 59 103,90
59 " " - 13101,4 - 17649,9 59 - 60 107,96
60 " " - 13199,3 - 17604,4 60 - 61 118,53
61 " " - 13239,8 - 17493 61 - 62 79,32
62 " " - 13309,2 - 17454,6 62 - 63 84,83
63 " " - 13363,1 - 17389,1 63 - 64 124,52
64 " " - 13404,6 - 17271,7 64 - 65 67,62
65 " " - 13399,1 - 17204,3 65 - 66 67,87
66 " " - 13424,6 - 17141,4 66 - 67 59,10
67 " " - 13453,6 - 17089,9 67 - 68 50,96
68 " " - 13451,1 - 17039 68 - 69 97,63
69 " " - 13407,6 - 16951,6 69 - 70 42,85
70 " " - 13421,6 - 16911,1 70 - 71 266,92
71 9636,7 " - 13565,2 - 16686,1 71 - 72 109,91
72 " " - 13544,8 - 16578,1 72 - 73 143,47
73 " " - 13636,9 - 16468,1 73 - 74 156,19
74 " " - 13578,1 - 16323,4 74 - 75 114,67
75 " " - 13610,5 - 16213,4 75 - 76 115,06
76 " " - 13604,5 - 16098,5 76 - 77 42,19
77 " " - 13630,4 - 16065,2 77 - 78 51,08
78 " " - 13667,7 - 16030,3 78 - 79 67,62
79 " " - 13698,5 - 15970,1 79 - 80 95,24
80 " " - 13732,4 - 15881,1 80 - 81 79,14
81 " " - 13799,1 - 15838,5 81 - 82 47,57
82 " " - 13811,6 - 15792,6 82 - 83 94,16
83 9635,8 " - 13848,8 - 15706,1 83 - 84 90,86
84 " " - 13903,7 - 15633,7 84 - 85 93,46
85 " " - 13883,7 - 15542,4 85 - 86 44,07
86 " " - 13895,7 - 15500

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου
Βασιλική
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου
Μοναστηράκιον
Αρχαιολογικές Θέσεις