Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1562/31285/28-6-1984 - ΦΕΚ 494/Β/24-7-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ελληνικού Παρθεναγωγείου Εδέσσης και του χώρου που το περιβάλλει.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το Ελληνικό Παρθεναγωγείο Έδεσσας με τον χώρο που το περιβάλλει διότι αποτελεί αξιόλογο μνημείο - μαρτυρία της άνθησης των Ελληνικών γραμμάτων κατά την Τουρκοκρατία. Το κτίριο κτίσθηκε το 1877, είναι στη συνοικία Βαρόσι δίπλα στην Βυζαντινή Μητρόπολη και σήμερα ανήκει στη Σχολική Εφορεία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Εδέσσης".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-12-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Ελληνικού Παρθεναγωγείου στην Έδεσσα, ιδ. Σχολικής Εφορείας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Εδέσσης
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας