Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 15-10-1934 - ΦΕΚ 416/Α/30-11-1934
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσομεν Διατηρητέον Ιστορικόν Μνημείον το εν Εδέσση Γενή Τζαμί, ίνα χρησιμεύσει και ως Μουσείον της πόλεως ταύτης".

Ν 2447
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γενή Τζαμί στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι