Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/11047/277/13-4-1987 - ΦΕΚ 302/Β/17-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη μουσουλμανικού κτίσματος στην Άρνισσα ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε το μουσουλμανικό κτίσμα που σώζεται στην περιοχή του χωρίου Άρνισσας Ν. Πέλλας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο γιατί είναι πρώτερο αξιόλογο μουσουλμανικό κτίσμα της περιοχής.
Αποτελείται από μικρό μιναρέ και ίχνη άλλων κτισμάτων και χρονολογείται πριν από το 1591 και μετά τα τέλη του 14ου αι.".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μουσουλμανικό κτίσμα στην Άρνισσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Αρνίσσης
Άρνισσα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι