Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/50244/1182/7-1-1987 - ΦΕΚ 281/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναού Αγίας Τριάδος Άρνισσας Νομού Πέλλας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης με ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Άρνισσας Ν. Πέλλας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης με ειδική κρατική προστασία γιατί αποτελεί δείγμα της ιστορίας της Άρνισσας για το 19ο αι. και είναι τρίκλιτη βασιλική με γυναικωνίτη".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στην Άρνισσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Αρνίσσης
Άρνισσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι