Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48771/2568/19-10-1994 - ΦΕΚ 847/Β/15-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως Αρχιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής του προϊστορικού οικισμού, Κοινότητας Άσπρου Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
" Συμπληρώνουμε την αριθμ. 14096/597/20 - 5 - 87 (ΦEK 353/B/6 - 7 - 87) Aπόφαση και κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την ευρύτερη περιοχή του προϊστορικού οικισμού, Kοινότητας Άσπρου, N. Kιλκίς, η οποία εκτός της Tούμπας και του τραπεζοειδούς λόφου προϊστορικών χρόνων, που περιλαμβάνονταν στην προγενέστερη κήρυξη, περιλαμβάνει και τα ενδιάμεσα αγροτεμάχια, για λόγους προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.
H κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται στο απόσπασμα χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα Aπόφαση, από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1, τα οποία αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :
ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52".

ΣYNTETAΓMEMEΣ:
ΣHMEIA
X Ψ
1 13016.50 18427.90
2 13174.10 18332.10
3 13272.80 18174.80
4 13328.20 18104.10
5 13402.50 17928.50
6 13304.40 17884.50
7 13256.10 17882.80
8 13204.20 17897.90
9 13148.50 17944.50
10 13097.10 17975.20
11 13038.50 18046.80
12 13005.50 18195.20
13 12966.10 18325.10
14 12974.90 18359.90
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Άσπρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα