Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1825/54663/16-10-2001 - ΦΕΚ 1370/Β/18-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του Οθωμανικού Λουτρού, που βρίσκεται στις οδούς Β. Ρώτα, Λέοντος Σοφού και Θεσσαλονίκης στη Δυτική πλευρά του Ο.Τ. 2 της πόλης του Κιλκίς, ιδιοκτησίας Σοφίας Χαραλαμπόπουλου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού, που βρίσκεται στις οδούς Β. Ρώτα, Λέοντος Σοφού και Θεσσαλονίκης στη Δυτική πλευρά του Ο.Τ. 2 της πόλης του Κιλκίς, ιδιοκτησίας Σοφίας Χαραλαμπόπουλου, διότι αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κτίρια του Β? μισού του 19ου αιώνα στην πόλη του Κιλκίς, που διασώζει τους παραδοσιακούς τρόπους δόμησης των οθωμανικών λουτρών και επομένως είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Επίσης συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης του Κιλκίς και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του".

Ν 5351/32, άρθρο 52 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/50.
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού στις οδούς Β. Ρώτα, Λέοντος Σοφού και Θεσσαλονίκης (Δυτική πλευρά του ΟΤ 2), ιδ. Σ. Χαραλαμποπούλου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Λουτρά