Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/865/14387/29-4-1987 - ΦΕΚ 234/Β/8-5-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του πυργόσπιτου κληρονόμων Αθ. και Θρασ. Μαργαρίτη στον Άνω Βόλο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το πυργόσπιτο κληρονόμων Αθ. και Θρασ. Μαργαρίτη στον Άνω Βόλο, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής και βρίσκεται μέσα σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Το κτίριο έχει αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πυργόσπιτο ιδ. κληρονόμων Α. & Θ. Μαργαρίτη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
Άνω Βόλου
Άνω Βόλος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι