Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/58764/1308 π.ε./5-1-1984 - ΦΕΚ 200/Β/2-4-1984
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως έργου τέχνης του Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων Σησαμίας Ν. Σερρών.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Να κηρυχεί ο Ι. Ναός Δώδεκα Αποστόλων στη Σησαμία Ν. Σερρών ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, διότι παρά τις μεταγενέστερες επισκευές παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέροντα παλαιά στοιχεία στο εσωτερικό του".
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-12-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σησαμία. Ιερός Ναός Δώδεκα Αποστόλων.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Σησαμίας
Σησαμία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι