Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/106147/8551/1343/12-11-2012 - ΦΕΚ 379/ΑΑΠ/3-12-2012
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείων του κεντρικού κτηρίου και του κελύφους των τριών(3) βοηθητικών κτισμάτων της πρώην Στρατιωτικής Στάσης της Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ενωτικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης, επί της οδού Νέας Μοναστηρίου 7β, στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας ΟΣΕ.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 β του Ν. 3028/2002 α) το κεντρικό κτήριο και β) το κέλυφος των τριών(3) βοηθητικών κτισμάτων (του μαγειρείου, των χώρων υγιεινής και των νεότερων γραφείων), της πρώην Στρατιωτικής Στάσης της Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ενωτικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης, εξαιρουμένων των μεταγενέστερων προσθηκών επί της βορειοανατολικής όψης του κτηρίου των νεότερων γραφείων, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, επί της οδού Νέας Μοναστηρίου 7β, στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΣΕ, λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και ιστορικής σημασίας τους. Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-04-2014
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κεντρικό κτίριο και το κέλυφος των τριών(3) βοηθητικών κτισμάτων της πρώην Στρατιωτικής Στάσης της Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ενωτικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης, ιδιοκτησίας ΟΣΕ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ
Ευόσμου

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας