Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/32/15451/24-3-2003 - ΦΕΚ 449/Β/15-4-2003 15 Απριλίου 2003 Αρ. Φύλλου 449 15 Απριλίου 2003 ΦΕΚ 449/Β/
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κελυφών των κτιρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος «ΚΑΤΩ ΕΣΤΙΑ» που βρίσκεται στο Λόγγο Εδέσσης (περιοχή Αγίου Λουκά), ιδιοκτησίας Ν. Ιγνατιάδη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία τα κελύφη των κτιρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος «Κάτω Εστία» που βρίσκονται στο Λόγγο Εδέσσης (περιοχή Αγίου Λουκά), ιδιοκτησίας Ν. Ιγνατιάδη και συγκεκριμένα τα κελύφη του εργοστασίου κτιρίου παραγωγή,
του ξενώνα-γραφείων, της αποθήκης και του μηχανουργείου, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων (κανάλια και υδατο-φράκτες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02 διότι αποτελούν ένα ενιαίο και χαρακτηριστικό σύνολο βιομηχανικών οικοδομημάτων των αρχών του 20ου αιώνα, που εντάσσονται με αρμονία στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελέτη της αρχι τεκτονικής βιομηχανικών κτιρίων.
Το Συγκρότημα «Κάτω Εστία» είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης της Έδεσσας και τις ιστορικές μνήμες των κατοίκων"

Ν 3028/2002.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κελύφη Κτιρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ΚΑΤΩ ΕΣΤΙΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία