Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 103950/4889/24-2-1956 - ΦΕΚ 56/Β/14-3-1956
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους:
α) Ολόκληρον τον λόφον Δραγονάρα, της Κοινότητος Βρύσεως Ευβοίας, εφ' ου είναι λελαξευμέναι κλίμακες και υπάρχουσιν αρχαιότατα κλασσικά τείχη, οικήματα κλπ.
β) Tα Mεσαιωνικά Φρούρια του Αγίου Αθανασίου και του Σαρακηνοκάστρου Eυβοίας και
γ) Το άνω μέρος του λόφου Καστρί ή Άγιος Νικόλαος του χωρίου Άνω Ποταμία - Κύμης, από του κατωτέρου περιβόλου (τείχους), περιλαμβανομένου και άνω".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Καστρί" ή "Άγιος Νικόλαος" (λείψανα οικισμού και οχυρωματικός περίβολος)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ
Άνω Ποταμιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος στους λόφους Δραγγονάρα και Σαρακηνόκαστρο Βρύσης (οικιστικά λείψανα κ.ά). Οριοθέτηση
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Βρύσης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μεσαιωνικό φρούριο Αγίου Αθανασίου στη Χαλκίδα
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Χαλκιδέων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια