Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/73561/3267/23-7-2008 - ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/13-8-2008
Τίτλος ΦΕΚ Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Χώρας Κυθήρων, Νήσου Κυθήρων
Κείμενο
Εγκρίνουμε την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Χώρας Κυθήρων, Νήσου Κυθήρων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη των σημαντικών μνημείων που περιλαμβάνονται εντός αυτού (Κάστρο Χώρας Κυθήρων, Ι. Ν. Παναγίας Ορφανής, Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, οικία Προνοητού, Πυριτιδαποθήκη Ι, Πυριτιδαποθήκη ΙΙ, Ι. Ν. Χριστού Παντοκράτορα, Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κάστρου, Πύργος Ακρόπολης, Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου του Καλούτζη, Ι. Ν. Αγίων Χρυσοστόμου και Φιλίππου, ημιερειπωμένος ναός Αγίου Δημητρίου, Ι. Ν. Αγίας Τριάδας, Ι. Ν. Αρχιστρατήγου και Αγίου Αθανασίου, Ι. Ν. Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Δραπανέζη, Ι. Ν. Αγίων Πάντων Βούργου, Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου του Λομβάρδου, Ι. Ν. Αγίου Ιακώβου, Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας, Μητροπολιτικός Ναός Εσταυρωμένου Χώρας, Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ι. Ν. Αγίας Άννας, Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χώρας, Λοιμοκαθαρτήριο, Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Καψάλι, Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνα στο Καψάλι, Ι. Προσκύνημα Αγίου Ιωάννου εν Κρημνώ, θέση «Γερμανικά», Ι. Ν. Αγίου Μηνά, Ι. Μ. Παναγίας Κακοπετρινής, Ι. Προσκύνημα Αγίας Ελέσσας, σπηλαιώδης ναός Παναγίας Φελωτής, Ι. Ν. Αγίων Ακινδύνων), καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου τους. Ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ακτογραμμή και 1 στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση φύλλα χάρτη Γ.Υ.Σ. (αρ. φύλλων 83374 και 83376), κλίμακας 1:5.000, τα οποία μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και στα οποία αντιστοιχούν οι κάτωθι συντεταγμένες:

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
1:5000 1:50000 Χ [HATT] Y[HATT] X [ΕΓΣΑ] Y [ΕΓΣΑ]
1 8337.6 ΚΥΘΗΡΑ 4209.10 -12363.30 411219.65 3999602.28
2 8337.6 ΚΥΘΗΡΑ 3905.20 -12154.20 410918.06 3999814.56
3 8337.6 ΚΥΘΗΡΑ 3522.00 -11538.00 410541.52 4000434.69
4 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 3257.50 -10854.50 410284.37 4001120.83
5 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 3045.00 -10481.00 410075.90 4001496.50
6 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 2280.00 -10512.00 409310.77 4001473.66
7 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 1948.50 -10249.50 408982.15 4001739.62
8 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 1386.50 -9850.50 408424.54 4002144.51
9 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ 1421.50 -8837.50 408470.33 4003156.89
10 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ -25.50 -9484.00 407016.81 4002525.96
11 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ -188.50 -10901.50 406838.74 4001110.54
12 8337.4 ΚΥΘΗΡΑ -118.50 -10916.00 406908.57 4001095.30
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Kήρυξη του Κάστρου της Χώρας Κυθήρων (ή Κάστρο Καψαλίου) ως προέχοντος βυζαντινού μνημείου (β.δ. 25.2.1922, ΦΕΚ 28/Α/26.2.1922) Kήρυξη των λόφων που περιβάλλουν το κηρυγμένο μνημείο του Κάστρου Κυθήρων ως τοπίου εξαίρετου φυσικού κάλλους και τόπου που χρήζει ειδικής προστασίας, διότι αποτελούν φυσική και ιστορική ενότητα και περιλαμβάνουν τη Χώρα και το λιμάνι της (υπ? αριθμ. Β1/Φ26/67002/1494/5.11.1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 305/Β/31.5.1983)
Τελευταία Ενημέρωση 13-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Χώρας Κυθήρων, Νήσου Κυθήρων, Ν. Αττικής
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ


Φυσικοί Χώροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βοηθητικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Κάστρα / Φρούρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Καψαλίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Κυθήρων
Καψάλιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κάστρο Κυθήρων, οικισμός Χώρας Κυθήρων και ο περιβάλλων χώρος τους
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Κυθήρων
Κύθηρα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια