Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 3988/21-9-1965 - ΦΕΚ 644/Β/2-10-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων της νήσου Σκιάθου.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι:
Σκιάθου:
1) Τον μονόκλιτο σταυροειδή ναΐσκον της Ζωοδόχου Πηγής της Αγαλλιανής
2) Την μονήν της Ευαγγελιστρίας μετά του καθολικού, των ημιερειπωμένων κελλίων, της εστίας, του κλιβάνου και των κειμηλίων αυτής
3) Την εις θέσιν Κακόρεμα εγκατελειμμένην μονήν του Αγίου Χαραλάμπους μετά του θολοσκεπούς καθολικού αυτής
4) Το Κάστρον της νήσου μετά των εν τω περιβόλω αυτού ερειπίων και των κτισμάτων: Τουρκικού Τεμένους, του ναού του Χριστού μετά των τοιχογραφιών και του ναού του Αγίου Νικολάου.
5) Τον ηρειπωμένον σταυροειδή τετρακιόνιον μετά τρούλλου ναόν της Ευαγγελιστρίας υπό το Κάστρον, και παρά τη θάλασσα μετά λειψάνων τοιχογραφιών
6) Τα ερείπια του παλαιού οικισμού εις θέσιν Παναγία του Καρδάση".
7) Τα ερείπια του στρογγυλού αρχαίου Πύργου εις θέσιν Αναστασά - Πυργί".
8) Την μονήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την επιλεγόμενην της Κεχρεάς. κτίσμα του 16ου αιώνος, μετά του τοιχογραφημένου καθολικού του 18ου αιώνος
9) Τον τοιχογραφημένον ναόν του Αγίου Ιωάννου του Κρυφού (1726) παρά τον μικρόν Ασελήνον
10) Την μονήν των Εισοδίων της Θεοτόκου της Εικονίστρας κοινώς Κουνίστρας, μετά του καταγράφου καθολικού, ιδρυθείσαν τον 17ον αιώνα
11) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγ. Σοφίας μετά του παρακειμένου στρογγυλού πύργου εις την θέσιν Τρούλλος
12) Τα ερείπια της βυζαντινής βασιλικής της Αγίας Τριάδος εν τη πόλει της Σκιάθου
13) Τα σωζόμενα λείψανα του αρχαίου τείχους εις διάφορα σημεία της πόλεως Σκιάθου
14) Την μονήν του Γενεθλίου του Προδρόμου του Παρθένη, μετά τοιχογραφημένου καθολικού εις την δυτικήν πλευρά του Αναργύρου, ιδρυθείσαν τον 17ο αιώνα
15) Τα ερείπια του μεσαιωνικού φρουρίου Μπούρτζι εν τω λιμένι της Σκιάθου".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια βασιλικής Αγ. Τριάδος στην πόλη της Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια παλαιού οικισμού στη θέση Παναγία του Καρδάση στη Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΟικιστικά Σύνολα
Θέση Αναστασά - Πυργί Σκιάθου: Ερείπια αρχαίου πύργου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικό Φρούριο Μπούρτζι στη Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μονή Αγ. Χαραλάμπους στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Γενεθλίου του Προδρόμου του Παρθένη στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου της Εικονίστρας στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (της Κεχρεάς) στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐσκος Ζωοδόχου Πηγής της Αγαλλιανής στην Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Ιωάννου του Κρυφού στη Σκιάθο
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Νικολάου στο Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ευαγγελιστρίας κάτω από το Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός του Χριστού στο Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΤμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγ. Σοφίας στον Τρούλλο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σκιάθος (πόλη): λείψανα αρχαίου τείχους
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τούρκικο Τέμενος στο Κάστρο Σκιάθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥΙσλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι