Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/42109/2591/16-9-1985 - ΦΕΚ 619/Β/11-10-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου Καρτάλειου Δημοτικού Σχολείου στην Τσαγκαράδα Πηλίου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1469/50, το κτίριο του Καρτάλειου Σχολείου στην Τσαγκαράδα Πηλίου, γιατί αποτελεί αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα στην περιοχή του Πηλίου.
Κτίσθηκε το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα με δωρεά του ευεργέτη Ιωάννη Καρτάλη.
Είναι υπερυψωμένο ισόγειο και οργανωμένο με βάση τους άξονες συμμετρίας τόσο στην κάτοψη όσο και στις όψεις.
Η κάτοψη έχει σχήμα πεπλατυσμένου Π με έντονες τις πλαϊνές πλευρές που έχουν αετωματική απόληξη. Η είσοδος ευρίσκεται στο κέντρο της πρόσοψης πλαισιωμένη από μαρμάρινο θύρωμα και προστατεύεται κάτω από το μεγάλο χαγιάτι που στηρίζεται σε ξύλινους στύλους με μαρμάρινες βάσεις. Τα υπόλοιπα ανοίγματα είναι τοποθετημένα σε ζεύγη συμμετρικά στους κατακόρυφους άξονες και πλαισιώνονται από μαρμάρινα πλαίσια.
Ιδιαίτερα μελετημένες είναι οι γωνίες του κτιρίου, κατασκευασμένες από καλοδουλεμένους γωνιόλιθους ενώ οι υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από αργολιθοδομή καλά αρμολογημένες."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τσαγκαράδα. Καρτάλειο Δημοτικό Σχολείο
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Τσαγκαράδας
Τσαγκαράδα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας