Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55265/2765/8-6-2012 - ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/14-6-2012
Τίτλος ΦΕΚ Οριοθέτηση εικοσιοκτώ (28) αρχαιολογικών χώρων (θέση «Γραδίσκος» και λόφος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πνεύματος, θέση «Γκραντίστα» Αχλαδοχωρίου, θέσεις «Παλιοχώρι» και «Τούμπα» Βέργης, λόφος Αγίου Αθανασίου Γαζώρου, λόφος «Μογγίλα» Δαφνουδίου, λόφος Θολού, θέση «Ασσάρ» Καλοκάστρου, θέση «Νεκροταφεία» Μεσοκώμης, θέσεις «Αθάνατο Νερό» και «Άγιος Γεώργιος» Μεσορράχης, οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων Μονόβρυσης, θέση «Τούμπα» Νέας Ζίχνης, λόφος «Αγριάνιστα» Νέου Σουλίου, Αρχαία Βέργη στον Νέο Σκοπό, θέσεις «Αμπάρι» και «Αγία Μαρίνα» Παραλιμνίου, θέση «Δεξαμενή» ή «Άγιος Βλάσσης» Πεντάπολης, λόφος Μακεδονικού Τάφου και θέση «Παλιοκόστρα» στον Σ.Σ. Αγγίστας, θέση «Τσερκέζικα» Σιδηροκάστρου, θέσεις «Καλές» και «Καστρί» Στρυμονικού, θέση «Παλιόκαστρο» ή «Άγιος Μανδήλιος» και Μακεδονικός τάφος Διοσκουρίδη και Ιππώνακτα στην Τερπνή, θέση «Τούμπα» Τούμπας, θέση «Φακίστρα» και Σ.Σ. Χρυσού) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κείμενο
Οριοθετούμε τους ακόλουθους εικοσιοκτώ (28) αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί ή αποκαλυφθεί σε αυτούς και χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς έως τους Μεταβυζαντινούς χρόνους:
1. Αρχαιολογικός χώρος στο Άγιο Πνεύμα, θέση «Γραδίσκος», Δήμου Εμμαν. Παππά. Λόφος στα βόρεια του σύγχρονου οικισμού με πλούσια επιφανειακά ευρήματα Ύστερης Εποχής Χαλκού και οικοδομικά λείψανα ρωμαϊκών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3434/8 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
2. Αρχαιολογικός χώρος στο Άγιο Πνεύμα, λόφος Δημοτικού Σχολείου, Δήμου Εμμαν. Παππά. Λόφος στα νότια του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα νεολιθικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/2 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
3. Αρχαιολογικός χώρος στο Αχλαδοχώρι, θέση «Γκραντίστα», Δήμου Αχλαδοχωρίου. Λόφος βορειοανατολικά του σύγχρονου οικισμού με λείψανα οχύρωσης ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν και τάφοι του 3ου και 4ου αι. μ.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3413/6 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
4. Αρχαιολογικός χώρος στη Βέργη, θέσεις «Παλιοχώρι» και «Τούμπα», Δήμου Βισαλτίας. Γειτονικά φυσικά υψώματα στα δυτικά και νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού. Στο «Παλιοχώρι» εντοπίζονται οικιστικά κατάλοιπα κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, ενώ στην «Τούμπα» κατάλοιπα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ....., 11, 12, 13 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3451/4 και 3451/6 ΝΙΓΡΙΤΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
5. Αρχαιολογικός χώρος στο Γάζωρο, λόφος Αγίου Αθανασίου, Δήμου Νέας Ζίχνης. Λόφος με κατάλοιπα της ομώνυμης αρχαίας πόλης και της οχύρωσής της και με κατοίκηση από την Ύστερη Εποχή Χαλκού έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Στα ανατολικά της πόλης και μέχρι το χωριό του Αγίου Χριστοφόρου εκτείνεται η αρχαία νεκρόπολη. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3445/6 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
6. Αρχαιολογικός χώρος στο Δαφνούδι, λόφος «Μογγίλα», Δήμου Εμμαν. Παππά. Λόφος στο νότιο άκρο του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα από την Ύστερη Εποχή Χαλκού έως την Μεταβυζαντινή εποχή και με αρχαίους τάφους διαφόρων εποχών στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3445/3 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
7. Αρχαιολογικός χώρος στο Θολό, λόφος εντός οικισμού, Δήμος Νέας Ζίχνης. Χαμηλός λόφος στο κέντρο του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα νεολιθικής εποχής, καθώς και ευρήματα από τους ρωμαϊκούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3445/8 ΔΡΑΜΑ και 3455/2 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
8. Αρχαιολογικός χώρος στο Καλόκαστρο, θέση «Ασσάρ», Δήμου Στρυμονικού. Ύψωμα αμέσως νότια του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα από τους κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους και με κατάλοιπα οχύρωσης βυζαντινών χρόνων. Στη γύρω περιοχή έχουν αποκαλυφθεί τάφοι. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3441/7 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
9. Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσοκώμη, θέση «Νεκροταφεία», Δήμου Στρυμώνα. Ύψωμα νότια του σύγχρονου οικισμού με ευρήματα από την προϊστορική εποχή έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/7 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
10. Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσορράχη, θέση «Αθάνατο Νερό», Δήμου Νέας Ζίχνης. Ράχη υψώματος βόρεια του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα από την Ύστερη Νεολιθική έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η αρχαία νεκρόπολη εντοπίζεται στις θέσεις «Ραχόβουνα» και «Ανά Τσεσμέ». Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ........, 11, 12, 13 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3446/7 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
11. Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσορράχη, θέση «Άγιος Γεώργιος», Δήμου Νέας Ζίχνης. Λόφος βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισμού με ευρήματα της Εποχής Χαλκού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή τάφοι ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3446/7 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
12. Αρχαιολογικός χώρος στη Μονόβρυση, Δήμου Στρυμώνα. Πλάτωμα νότια του σύγχρονου οικισμού με ευρήματα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3443/4 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
13. Αρχαιολογικός χώρος στη Νέα Ζίχνη, θέση «Τούμπα», Δήμου Νέας Ζίχνης. Λόφος νότια του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3446/7 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
14. Αρχαιολογικός χώρος στο Νέο Σούλι, λόφος «Αγριάνιστα», Δήμου Εμμαν. Παππά. Λόφος στο νότιο άκρο του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων και τάφους ρωμαϊκών χρόνων γύρω από το λόφο. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ......, 10, 11, 12 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/1 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
15. Αρχαιολογικός χώρος στο Νέο Σκοπό, αρχαία Βέργη, Δήμου Στρυμώνα. Στα νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού, στη θέση του παλιού κεραμοποιείου, τοποθετείται η αρχαία πόλη Βέργη με αρχιτεκτονικά και άλλα επιφανειακά ευρήματα από την Ύστερη Εποχή Χαλκού έως τους βυζαντινούς χρόνους. Εντός του σύγχρονου οικισμού εντοπίστηκαν τάφοι που χρονολογούνται από το τέλος του 6ου αι. π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ......, 8, 9, 10 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3443/6 και 3443/8 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
16. Αρχαιολογικός χώρος στο Παραλίμνιο, θέση «Αμπάρι», Δήμου Στρυμώνα. Πλάτωμα στο βορειοδυτικό άκρο του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ......, 8, 9, 10 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3454/1 ΝΙΓΡΙΤΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
17. Αρχαιολογικός χώρος στο Παραλίμνιο, θέση «Αγία Μαρίνα», Δήμου Στρυμώνα. Στο κέντρο του σύγχρονου οικισμού και έως την παλιά όχθη της αποξηραμένης λίμνης Αχινού εντοπίζονται επιφανειακά ευρήματα ιστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3454/1 και 3454/2 ΝΙΓΡΙΤΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
18. Αρχαιολογικός χώρος στην Πεντάπολη, θέση «Δεξαμενή» ή «Άγιος Βλάσσης», Δήμου Εμμαν. Παππά. Λόφος βόρεια του σύγχρονου οικισμού με οικιστικά λείψανα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/4 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
19. Αρχαιολογικός χώρος στο Σ.Σ. Αγγίστας, λόφος Μακεδονικού Τάφου, Δήμου Αλιστράτης Σερρών. Ύψωμα αμέσως νότια του σύγχρονου οικισμού με τον Μακεδονικό τάφο του 3ου αι. π.Χ. στη θέση που προϋπήρχε προϊστορικός οικισμός της Ύστερης Εποχής Χαλκού. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3447/7 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
20. Αρχαιολογικός χώρος στο Σ. Σ. Αγγίστας, θέση «Παλιοκόστρα», Δήμου Αλιστράτης Σερρών. Ύψωμα βορειοανατολικά του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα από τη Μέση Νεολιθική έως τους βυζαντινούς χρόνους.
Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, ....., 8, 9, 10 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3447/7 ΔΡΑΜΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
21. Αρχαιολογικός χώρος στο Σιδηρόκαστρο, θέση «Τσερκέζικα», Δήμου Σιδηροκάστρου. Λόφος εντός του σύγχρονου οικισμού με ευρήματα ρωμαϊκών χρόνων. Στην περιοχή τοποθετείται η αρχαία πόλη Ηράκλεια της Σιντικής, ενώ ανατολικά του αρχαίου οικισμού έχουν εντοπιστεί τάφοι και ευρήματα ρωμαϊκών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3421/6 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
22. Αρχαιολογικός χώρος στο Στρυμονικό, θέση «Καλές», Δήμου Στρυμονικού. Ύψωμα δυτικά - νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα κυρίως ρωμαϊκών χρόνων και κατάλοιπα βυζαντινής οχύρωσης. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3440/6 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
23. Αρχαιολογικός χώρος στο Στρυμονικό, θέση «Καστρί», Δήμου Στρυμονικού. Ύψωμα νοτιοανατολικά του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα προϊστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3441/5 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
24. Αρχαιολογικός χώρος στην Τερπνή, θέση «Παλιόκαστρο» ή «Άγιος Μανδήλιος», Δήμου Νιγρίτας Σερρών. Λόφος με οικιστικά και εργαστηριακά κατάλοιπα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3452/7 ΝΙΓΡΙΤΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
25. Αρχαιολογικός χώρος στην Τερπνή, Μακεδονικός τάφος Διοσκουρίδη και Ιππώνακτα, Δήμου Νιγρίτας Σερρών. Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 4ου ? αρχές του 3ου αι. π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3452/7 ΝΙΓΡΙΤΑ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
26. Αρχαιολογικός χώρος στην Τούμπα, θέση «Τούμπα», Δήμου Εμμαν. Παππά. Πλάτωμα βόρεια του σύγχρονου οικισμού, αμέσως βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής με επιφανειακά ευρήματα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/6 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
27. Αρχαιολογικός χώρος στο Χρυσό, θέση «Φακίστρα», Δήμου Εμμαν. Παππά. Ύψωμα νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού με επιφανειακά ευρήματα Νεολιθικής Εποχής και Εποχής Χαλκού. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/3 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
28. Αρχαιολογικός χώρος στο Χρυσό, θέση στο Σ.Σ. Χρυσού, Δήμου Εμμαν. Παππά. Ύψωμα αμέσως νότια της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Χρυσού με επιφανειακά ευρήματα προϊστορικών χρόνων. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ. 3444/5 ΣΕΡΡΑΙ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
Τα σημεία που οριοθετούν τους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους στην Απόφαση πίνακες συντεταγμένων.1) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ (ΘΕΣΗ ΓΡΑΔΙΣΚΟΣ) Δ.Δ. ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472780,73 4550759,42
2 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 473000,30 4550703,09
3 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472928,95 4550478,61
4 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472798,24 4550354,46
5 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472738,36 4550369,83
6 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472699,26 4550515,01
1 3434_8 ΣΕΡΡΑΙ 472780,73 4550759,422) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
(ΘΕΣΗ ΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
Δ.Δ. ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472803,74 4549619,71
2 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 473002,56 4549438,56
3 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472981,59 4549278,75
4 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472921,19 4549209,15
5 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472830,98 4549169,71
6 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472557,13 4549341,33
7 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472643,05 4549495,74
1 3444_2 ΣΕΡΡΑΙ 472803,74 4549619,713) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΗ ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΑ
Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΔΗΜΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 463974,13 4576476,27
2 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 464052,55 4576548,76
3 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 464152,04 4576473,17
4 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 464101,52 4576385,51
5 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 463966,25 4576334,36
1 3413_6 ΣΕΡΡΑΙ 463974,13 4576476,27
4) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΗ - ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑ
Δ.Δ. ΒΕΡΓΗ -ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448206,24 4533909,92
2 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448256,16 4533899,62
3 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448380,33 4533770,90
4 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448396,79 4533683,83
5 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448757,89 4533396,71
6 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448762,00 4533251,74
7 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448665,93 4533072,39
8 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448545,31 4532963,17
9 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448355,86 4533041,30
10 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448318,71 4533504,37
11 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448249,96 4533702,72
12 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448150,19 4533735,32
13 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448163,89 4533850,20
1 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448206,24 4533909,92
5) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΓΑΖΩΡΟ - ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΓΑΖΩΡΟΣ -ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3445_6 ΔΡΑΜΑ 481951,72 4542694,24
2 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482117,73 4542871,10
3 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482400,65 4542948,95
4 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482590,62 4543073,83
5 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482700,53 4542953,83
6 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482476,53 4542722,01
7 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482203,58 4542579,18
8 3445_6 ΔΡΑΜΑ 482031,63 4542552,26
1 3445_6 ΔΡΑΜΑ 481951,72 4542694,24


6)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΟΥΔΙ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΓΓΙΛΑ
Δ.Δ. ΔΑΦΝΟΥΔΙ -ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478512,04 4545151,66
2 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478564,02 4545164,63
3 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478658,96 4545106,61
4 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478683,89 4544959,66
5 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478666,88 4544899,69
6 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478603,87 4544829,74
7 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478488,93 4544864,78
8 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478485,00 4545024,72
1 3445_3 ΔΡΑΜΑ 478512,04 4545151,66


7)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΘΟΛΟ - ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Δ.Δ. ΘΟΛΟ -ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3445_8 ΔΡΑΜΑ 481585,28 4538690,97
2 3445_8 ΔΡΑΜΑ 481670,24 4538680,94
3 3445_8 ΔΡΑΜΑ 481715,21 4538650,93
4 3445_8 ΔΡΑΜΑ 481740,17 4538575,95
5 3455_2 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 481700,11 4538395,23
6 3455_2 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 481565,14 4538330,30
7 3455_2 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 481405,23 4538415,34
8 3455_2 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 481435,26 4538515,29
1 3445_8 ΔΡΑΜΑ 481585,28 4538690,97

8)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΘΕΣΗ ΑΣΣΑΡ
Δ.Δ. ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ -ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 443670,45 4539956,64
2 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 444155,99 4540073,63
3 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 444280,15 4539942,91
4 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 444299,05 4539762,86
5 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 444263,67 4539698,10
6 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 443753,44 4539631,24
1 3441_7 ΣΕΡΡΑΙ 443670,45 4539956,64

9)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Δ.Δ. ΜΕΣΟΚΩΜΗ -ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470275,42 4539094,23
2 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470495,37 4539100,88
3 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470649,19 4538917,01
4 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470592,24 4538757,42
5 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470437,31 4538758,37
6 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470239,67 4538969,49
1 3444_7 ΣΕΡΡΑΙ 470275,42 4539094,23

10)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΘΕΣΗ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ
Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ -ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487448,74 4540582,86
2 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487580,69 4540582,81
3 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487648,69 4540642,76
4 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487763,63 4540614,72
5 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487818,54 4540439,77
6 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487928,46 4540347,76
7 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487968,40 4540232,79
8 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487966,27 4539892,93
9 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487898,16 4539558,09
10 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487668,26 4539566,18
11 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487448,48 4539918,13
12 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487433,55 4540088,06
13 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487468,61 4540264,98
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487448,74 4540582,86

11)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ -ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487183,61 4539995,20
2 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487253,60 4540033,16
3 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487302,57 4539993,15
4 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487342,47 4539793,22
5 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487269,49 4539773,26
6 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487193,57 4539888,24
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 487183,61 4539995,20

12)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ
Δ.Δ. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487448,74 4540582,86
2 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487580,69 4540582,81
3 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487648,69 4540642,76
4 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487763,63 4540614,72
5 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487818,54 4540439,77
6 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487928,46 4540347,76
7 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487968,40 4540232,79
8 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487966,27 4539892,93
9 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487898,16 4539558,09
10 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487668,26 4539566,18
11 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487448,48 4539918,13
12 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487433,55 4540088,06
13 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487468,61 4540264,98
1 3443_4 ΣΕΡΡΑΙ 487448,74 4540582,86


13)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΑ
Δ.Δ. ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 484700,58 4539995,20
2 3446_7 ΔΡΑΜΑ 484996,47 4540014,07
3 3446_7 ΔΡΑΜΑ 485024,33 4539687,19
4 3446_7 ΔΡΑΜΑ 484795,38 4539593,32
5 3446_7 ΔΡΑΜΑ 484668,53 4539839,27
1 3446_7 ΔΡΑΜΑ 484700,58 4539995,2014)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΝΕΑ ΣΟΥΛΙ - ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΑΝΙΣΤΑ
Δ.Δ. ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470117,34 4548896,46
2 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470164,07 4548854,19
3 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470235,76 4548808,77
4 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470115,36 4548572,60
5 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470014,53 4548593,21
6 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 469934,51 4548584,70
7 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 469901,86 4548640,88
8 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 469894,06 4548672,92
9 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 469918,65 4548770,73
10 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 469987,03 4548837,29
11 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470009,20 4548867,14
12 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470044,32 4548888,91
1 3443_1 ΣΕΡΡΑΙ 470117,34 4548896,4615)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΗ - ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑ
Δ.Δ. ΒΕΡΓΗ -ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448206,24 4533909,92
2 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448256,16 4533899,62
3 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448380,33 4533770,90
4 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448396,79 4533683,83
5 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448757,89 4533396,71
6 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448762,00 4533251,74
7 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448665,93 4533072,39
8 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448545,31 4532963,17
9 3451_6 ΝΙΓΡΙΤΑ 448355,86 4533041,30
10 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448318,71 4533504,37
11 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448249,96 4533702,72
12 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448150,19 4533735,32
13 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448163,89 4533850,20
1 3451_4 ΝΙΓΡΙΤΑ 448206,24 4533909,9216)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΘΕΣΗ ΑΜΠΑΡΙ
Δ.Δ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471059,50 4537399,18
2 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471179,33 4537378,45
3 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471288,98 4537327,80
4 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471334,11 4537352,51
5 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471329,61 4537432,52
6 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471475,98 4537501,60
7 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471624,31 4537400,72
8 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471608,48 4537265,86
9 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471222,86 4537143,26
10 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471034,17 4537344,35
1 3454_1 ΝΙΓΡΙΤΑ 471059,50 4537399,1817)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Δ.Δ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 471950,33 4536773,92
2 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 472125,63 4536832,83
3 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 472395,80 4536876,17
4 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 472450,69 4536860,84
5 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 472524,34 4536645,45
6 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 472038,85 4536538,46
7 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 471931,69 4536669,07
1 3454_2 ΝΙΓΡΙΤΑ 471950,33 4536773,92

18)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ή ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ - ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473517,32 4544854,16
2 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473681,27 4544856,15
3 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473780,03 4544822,56
4 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473783,49 4544735,57
5 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473668,53 4544571,34
6 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473487,73 4544592,44
7 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473452,80 4544764,59
1 3444_4 ΣΕΡΡΑΙ 473517,32 4544854,1619)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ
ΘΕΣΗ ΛΟΦΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494792,22 4538910,59
2 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494910,20 4538965,52
3 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494980,13 4538860,54
4 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495015,05 4538680,59
5 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494880,07 4538610,67
6 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494780,17 4538755,66
1 3447_7 ΔΡΑΜΑ 494792,22 4538910,59


20)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ - ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΚΟΣΤΡΑ
Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495515,42 4540120,82
2 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495590,39 4540119,79
3 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495655,31 4539974,82
4 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495650,28 4539904,85
5 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495580,21 4539664,97
6 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495523,21 4539600,02
7 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495238,33 4539615,13
8 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495210,37 4539697,11
9 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495233,42 4539840,04
10 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495290,44 4539949,98
1 3447_7 ΔΡΑΜΑ 495515,42 4540120,82


21)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΘΕΣΗ ΤΣΕΡΚΕΖΙΚΑ
Δ.Δ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448719,89 4565507,02
2 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448809,89 4565513,47
3 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448874,70 4565486,08
4 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448853,94 4565361,25
5 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448813,62 4565306,51
6 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448738,65 4565306,97
7 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448702,28 4565407,16
1 3421_6 ΣΕΡΡΑΙ 448719,89 4565507,0222)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΘΕΣΗ ΚΑΛΕΣ
Δ.Δ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439282,54 4542517,60
2 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439432,88 4542581,66
3 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439602,42 4542515,64
4 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439541,08 4542291,09
5 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439406,22 4542306,91
6 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439271,82 4542397,70
1 3440_6 ΣΕΡΡΑΙ 439282,54 4542517,60
23)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΙ
Δ.Δ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΕΓΣΑ]
1 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 443060,68 4542424,52
2 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 443240,66 4542431,42
3 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 443406,19 4542200,48
4 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 443347,83 4541972,92
5 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 442997,99 4541980,05
6 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 442958,25 4542020,28
7 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 442907,49 4542220,53
1 3441_5 ΣΕΡΡΑΙ 443060,68 4542424,52


24)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ
ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Η ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΙΟΣ
Δ.Δ. ΤΕΡΠΝΗ - ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453083,21 4528186,07
2 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453196,14 4528180,38
3 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453403,48 4528085,14
4 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453405,14 4528029,15
5 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453164,89 4527974,63
6 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453002,42 4528052,60
7 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 452992,70 4528097,65
8 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453028,04 4528154,41
1 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 453083,21 4528186,0725)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ
ΘΕΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ
Δ.Δ. ΤΕΡΠΝΗ - ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454339,38 4528447,30
2 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454347,37 4528447,25
3 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454358,30 4528436,18
4 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454367,18 4528417,13
5 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454365,02 4528390,16
6 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454329,07 4528396,37
7 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454324,23 4528422,40
1 3452_7 ΝΙΓΡΙΤΑ 454339,38 4528447,3026)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ - ΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΑ
Δ.Δ. ΤΟΥΜΠΑ - ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 474912,37 4542167,65
2 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 475232,17 4542155,70
3 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 475376,44 4542045,86
4 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 475420,61 4541911,64
5 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 475314,34 4541697,37
6 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 475069,07 4541636,90
7 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 474917,63 4541719,79
8 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 474875,87 4541919,97
1 3444_6 ΣΕΡΡΑΙ 474912,37 4542167,6527)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ - ΘΕΣΗ ΦΑΚΙΣΤΡΑ
Δ.Δ. ΧΡΥΣΟ - ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 468598,94 4544482,44
2 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 468631,11 4544512,23
3 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 468844,29 4544555,91
4 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 469008,43 4544424,95
5 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 469062,55 4544284,67
6 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 468742,35 4544231,65
1 3444_3 ΣΕΡΡΑΙ 468598,94 4544482,4428)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ - ΘΕΣΗ Σ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ
Δ.Δ. ΧΡΥΣΟ - ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΗ ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470290,96 4541643,15
2 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470486,51 4541746,92
3 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470586,17 4541696,33
4 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470600,43 4541576,29
5 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470499,71 4541451,95
1 3444_5 ΣΕΡΡΑΙ 470290,96 4541643,15
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-12-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη Βέργη, θέσεις «Παλιοχώρι» και «Τούμπα», Δήμου Βισαλτίας, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσοκώμη, θέση «Νεκροταφεία», Δήμου Στρυμώνα, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
Μεσοκώμης
Μεσοκώμη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσορράχη, θέση «Άγιος Γεώργιος», Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Μεσορράχης
Μεσορράχη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη Μεσορράχη, θέση «Αθάνατο Νερό», Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Μεσορράχης
Μεσορράχη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη Μονόβρυση, Δήμου Στρυμώνα, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
Μονόβρυσης
Μονόβρυση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη Νέα Ζίχνη, θέση «Τούμπα», Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Νέας Ζίχνης
Νέα Ζίχνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην Πεντάπολη, θέση «Δεξαμενή» ή «Άγιος Βλάσσης», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Πενταπόλεως
Πεντάπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην Τερπνή, θέση «Παλιόκαστρο» ή «Άγιος Μανδήλιος», Δήμου Νιγρίτας Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Τερπνής
Τερπνή
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην Τερπνή, Μακεδονικός τάφος Διοσκουρίδη και Ιππώνακτα, Δήμου Νιγρίτας Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Τερπνής
Τερπνή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικός χώρος στην Τούμπα, θέση «Τούμπα», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Τούμπας
Τούμπα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Άγιο Πνεύμα, θέση «Γραδίσκος», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Άγιο Πνεύμα, λόφος Δημοτικού Σχολείου, Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Αγίου Πνεύματος
Άγιον Πνεύμα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Αχλαδοχώρι, θέση «Γκραντίστα», Δήμου Αχλαδοχωρίου, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Αχλαδοχωρίου
Αχλαδοχώριον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Γάζωρο, λόφος Αγίου Αθανασίου, Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Γαζώρου
Γάζωρος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Δαφνούδι, λόφος «Μογγίλα», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Δαφνουδίου
Δαφνούδιον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Θολό, λόφος εντός οικισμού, Δήμος Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Θολού
Θολός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Καλόκαστρο, θέση «Ασσάρ», Δήμου Στρυμονικού, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ
Καλοκάστρου
Καλόκαστρον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Νέο Σκοπό, αρχαία Βέργη, Δήμου Στρυμώνα, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
Νέου Σκοπού
Νέος Σκοπός
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Νέο Σούλι, λόφος «Αγριάνιστα», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Νέου Σουλίου
Νέον Σούλιον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Παραλίμνιο, θέση «Αγία Μαρίνα», Δήμου Στρυμώνα, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
Παραλιμνίου
Παραλίμνιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Παραλίμνιο, θέση «Αμπάρι», Δήμου Στρυμώνα, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
Παραλιμνίου
Παραλίμνιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Σ. Σ. Αγγίστας, θέση «Παλιοκόστρα», Δήμου Αλιστράτης Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Αλιστράτης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Σ.Σ. Αγγίστας, λόφος Μακεδονικού Τάφου, Δήμου Αλιστράτης Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Αλιστράτης

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Σιδηρόκαστρο, θέση «Τσερκέζικα», Δήμου Σιδηροκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Σιδηροκάστρου
Σιδηρόκαστρον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Στρυμονικό, θέση «Καλές», Δήμου Στρυμονικού, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ
Στρυμονικού
Στρυμονικόν
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Στρυμονικό, θέση «Καστρί», Δήμου Στρυμονικού, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ
Στρυμονικού
Στρυμονικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Χρυσό, θέση «Φακίστρα», Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Χρυσού
Χρυσόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο Χρυσό, θέση στο Σ.Σ. Χρυσού, Δήμου Εμμαν. Παππά, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Χρυσού
Χρυσόν
Αρχαιολογικές Θέσεις