Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3143/63863/25-10-2002 - ΦΕΚ 1425/Β/13-11-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του «Φούρνου Θωμά» ιδιοκτησίας Δήμου Σηπιάδος στο Προμύρι Πηλίου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02, το «Φούρνο Θωμά», ιδιοκτησίας Δήμου Σηπιάδος στο Προμύρι Πηλίου Ν. Μαγνησίας, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα κτιρίου (ειδικής χρήσης, το οποίο διατηρεί όλα τα αυθεντικά του στοιχεία (μορφολογικά και λειτουργικά) και παρουσιάζει λαογραφικό ενδιαφέρον.
Αποτελεί επίσης μέρος ενός ευρύτερου παραδοσιακού οικιστικού συνόλου και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.

Ν. 3028/2002
Ν. 2039/1992
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο «Φούρνου Θωμά»
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Προμυρίου
Προμύριον
Εμπόριο