Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/56014/2795/25-5-2012 - ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/15-6-2012
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων δύο θέσεων στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κείμενο
Εγκρίνεται η κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων δύο θέσεων στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων, που βρίσκονται σε αυτές και πρόκειται για λείψανα οικιστικών εγκαταστάσεων των Νεολιθικών Χρόνων και της Εποχής του Χαλκού. Η περιοχή νοτιοδυτικά της Σωσάνδρας (Θέση Α) του πρώτου κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτου της Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000, από την πολυγωνική γραμμή που ορίζουν τα σημεία 1, 2, 3,... , 61, 62, 63 και 1, ενώ η περιοχή βορειοδυτικά της Δωροθέας (Θέση Β) του δεύτερου κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου οριοθετείται στο ίδιο απόσπασμα φύλλου χάρτου, από την πολυγωνική γραμμή που ορίζουν τα σημεία 64, 65, 66, ... , 109, 110, 111 και 64, τα οποία αντιστοιχούν στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων δύο θέσεων στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΣΗ Α


Αρ. Σημείου Χ Υ
1 334135,6 4539863
2 334235,7 4539750
3 334193,3 4539712
4 334272,9 4539620
5 334264,2 4539612
6 334305 4539565
7 334337,3 4539593
8 334371,6 4539553
9 334419,5 4539596
10 334452,3 4539555
11 334467,6 4539569
12 334518,9 4539509
13 334596,3 4539505
14 334610,9 4539498
15 334620,2 4539484
16 334665,7 4539529
17 335023 4539154
18 334877,1 4539049
19 334756,3 4538996
20 334629,8 4538945
21 334525,5 4538953
22 334498,7 4538959
23 334448,2 4538955
24 334212,1 4538924
25 334158,9 4538917
26 334139,7 4538912
27 334044,3 4538870
28 333880,9 4538867
29 333812,8 4538884
30 333743,3 4538897
31 333689,6 4538907
32 333636,9 4538914
33 333602,5 4538928
34 333569,7 4538926
35 333518,2 4538909
36 333507,8 4538945
37 333493,6 4538962
38 333480,1 4539015
39 333436,4 4539064
40 333415,5 4539076
41 333391,7 4539108
42 333392,2 4539143
43 333301,4 4539273
44 333284 4539274
45 333245,1 4539262
46 333229,2 4539262
47 333219,7 4539281
48 333274,3 4539303
49 333318,7 4539324
50 333352,3 4539369
51 333390,1 4539402
52 333425,3 4539422
53 333512,1 4539424
54 333576,1 4539439
55 333621,3 4539464
56 333710,1 4539504
57 333767,4 4539528
58 333814 4539554
59 333865,3 4539593
60 333896,3 4539621
61 333939,9 4539687
62 333989,4 4539754
63 334020,1 4539785
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-10-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Θέση Α στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Σωσάνδρας
Σωσάνδρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Θέση Β στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δωροθέας
Δωροθέα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα