Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/30526/1557/11-6-2012 - ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/14-6-2012
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Αγίας Άννας», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής.
Κείμενο
Την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Αγίας Άννας» ή «Κοινωνικής Δικαιοσύνης», στον αδόμητο χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 271 του Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προστατευθούν τα σημαντικά οικιστικά κατάλοιπα κλασικών χρόνων του αρχαίου δήμου των Αλιμουσίων, ο οποίος εκτεινόταν επί και πέριξ του λόφου της Αγίας Άννας, καθώς και τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αλιμούντος. Τα συγκεκριμένα όρια σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες Χ:476301.32, Ψ:4195121.62 ως προς το κέντρο του αρχαιολογικού χώρου και ακτίνα 48 μέτρα ως προς την περίμετρο του.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-07-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο «Αγίας Άννας», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΙΜΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί