Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/41549/2082/11-6-2012 - ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/14-6-2012
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής.
Κείμενο
Την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής (Ο.Τ. Γ 570 και Γ 574), το όριο του οποίου συμπίπτει με τον θεσμοθετημένο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ 618/Δ/1990), για λόγους προστασίας των αρχιτεκτονικών καταλοίπων των προϊστορικών χρόνων, του λατομείου της κλασικής εποχής και των οικιστικών καταλοίπων των μεσοβυζαντινών χρόνων, που βρίσκονται σε αυτόν. Τα συγκεκριμένα όρια σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τον πίνακα συντεταγμένων και ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 1.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ "ΠΑΝΙ"
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ '87] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ '87]
1 475706,470 4195682,540
2 475768,570 4195781,880
3 475771,810 4195784,120
4 475775,660 4195783,310
5 475919,330 4195682,890
6 475930,590 4195597,950
7 475963,110 4195548,700
8 475997,170 4195503,080
9 476083,800 4195447,860
10 476150,800 4195427,430
11 476198,270 4195432,090
12 476203,570 4195433,180
13 476208,170 4195436,110
14 476211,390 4195440,420
15 476248,700 4195526,880
16 476231,100 4195613,420
17 476220,040 4195634,070
18 476179,850 4195656,580
19 476155,470 4195668,540
20 476092,350 4195702,740
21 476036,770 4195737,180
22 475950,880 4195727,130
23 475944,550 4195728,750
24 475825,200 4195813,330
25 475772,520 4195850,170
26 475698,350 4195890,650
27 475650,440 4195863,470
28 475645,830 4195857,530
29 475641,790 4195847,700
30 475634,100 4195817,880
31 475625,100 4195793,570
32 475607,440 4195765,650
33 475610,950 4195742,910
34 475614,160 4195737,120
35 475622,780 4195728,500
36 475632,550 4195721,280
37 475685,050 4195687,250
38 475696,970 4195680,210
39 475700,410 4195679,240
40 475703,870 4195680,100
1 475706,470 4195682,540
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-07-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΙΜΟΥΕγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα