Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22282/346/18-4-2012 - ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/8-5-2012
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού υδρόμυλου «του Μαυρογένη», στον οικισμό Μύλοι Κυπαρισσίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμιρζιάδη Πέτρου και Μυρτούς, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β και 1γ του Ν. 3028/2002, το κτηριακό συγκρότημα του παλαιού υδρόμυλου «του Μαυρογένη», χωρίς τη μεταγενέστερη προσθήκη του χώρου υγιεινής, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στον οικισμό Μύλοι Κυπαρισσίας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμιρζιάδη Πέτρου και Μυρτούς, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα προβιομηχανικής εγκατάστασης και τον καλύτερα διατηρημένο μύλο εκτεταμένου δικτύου υδρόμυλων που αναπτύσσεται κατά μήκος του ιδίου ρέματος.
Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-06-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτιριακό συγκρότημα του παλαιού υδρόμυλου «του Μαυρογένη», στον οικισμό Μύλοι Κυπαρισσίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμιρζιάδη Πέτρου και Μυρτούς, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσίας
Μύλοι
Μύλοι