Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47151/2482/18-10-1994 - ΦΕΚ 848/Β/15-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαίας Ακρόπολης στο Κακαλέτρι επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας ως αρχ/κού χώρου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας των αρχαιοτήτων της περιοχής κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την αρχαία ακρόπολη στο Κακαλέτρι επαρχίας Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας, όπου έχουν εντοπισθεί λείψανα αρχαίας οχύρωσης και συνοικισμού. Σε χαμηλότερο λοφίσκο δυτικά της οχυρωμένης ακρόπολης σώζονται λείψανα μεγάλου τείχους κτισμένου ισοδομικά, καθώς και θεμέλια μνημειωδών κτιρίων.
Μεταξύ του Κακαλετρίου και του γειτονικού χωριού Στάσιμου υπάρχουν αρχαίες εγκαταστάσεις, ενώ στο λόφο Ξεροβούνι του Στάσιμου σώζονται τα λείψανα αρχαίου οχυρωματικού τείχους.
Ο εν λόγω χώρος περικλείεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5000 με συνεχή γραμμή και ορίζεται από τα σημεία 1 έως 37, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως περιγράφονται στο συνημμένο Κρατικό πίνακα γεωγραφικών συντεταγμένων :

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100.000
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΛΑΜΑΙ
φ = 37 15 '
λ = 1 45 '

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1. - 4653 + 16627
2. - 4422 + 16716
3. - 4111 + 16756
4. - 4065,50 + 16855
5. - 3994 + 16900,50
6. - 3926 + 16886
7. - 3891 + 16996
8. - 3859 + 17000
9. - 3824,50 + 16975
10. - 3734 + 17036
11. - 3610 + 17044
12. - 3513 + 17090
13. - 3478 + 17120,50
14. - 3449 + 17167
15. - 3424 + 16870,50
16. - 3651 + 16671,50
17. - 3256 + 16681,50
18. - 3335 + 16591
19. - 3249,50 + 16475,50
20. - 3118 + 16340
21. - 2979 + 16112
22. - 3111,50 + 16121
23. - 3282 + 16139
24. - 3494,50 + 16211
25. - 3684 + 16405
26. - 3750,50 + 16514,50
27. - 3935 + 16475,50
28. - 3859 + 16362,50
29. - 4094 + 16349,50
30. - 4142 + 16362,50
31. - 4205,50 + 16358
32. - 4246 + 16383
33. - 4285 + 16362,50
34. - 4347 + 16402
35. - 4494,50 + 16370
36. - 4615 + 16484
37. - 4635 + 16509

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 944/Β/21-12-1994. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία ακρόπολη στο Κακαλέτρι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΕΙΡΑΣ
Κακαλετρίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα